PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola noslēdz starptautisku mobilitāšu projektu

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. maijam īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019-1-LV01-KA102-060137. Projekta ietvaros īstenotas mobilitātes mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu pedagogiem un audzēkņiem: kopā 9 pedagogi devušies piecās personāla mācīšanās mobilitātes; savukārt 50 audzēkņi (tiem 6 audzēkņi "nulles" mobilitātēs) un 12 pavadošās personas devušies divpadsmit mācību prakšu mobilitātēs dažādās PIKC LMMDV partnerskolās.

Projekta ietvaros īstenotas mobilitātes:
• No 2019. gada 27. oktobra līdz 9. novembrim uz Tamperes konservatoriju Somijā (https://www.tampereenkonservatorio.fi) devās kopā četri Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Savukārt no 2019. gada 27. oktobra līdz 2. novembrim divi pedagogi devās personāla mobilitātē. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/mobilitate-tampere
• No 2019. gada 3. novembra līdz 9. novembrim uz Madrides mākslas skolu Nr. 3, Spānijā (http://arte3.es) devās divi dalībnieki personāla mobilitātē. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/mobilitate-madrides-makslas-skola
• No 2019. gada 10. novembra līdz 23. novembrim uz Porto Mākslas skolu, Portugālē (https://easr.pt) devās kopā seši Multimediju dizaina, Foto dizaina, Reklāmas dizaina Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/mobilitate-porto-portugale
• no 2019. gada 24. novembra līdz 7. decembrim uz OMNIA institūtu Espū, Somijā (https://www.omnia.fi/en) devās kopā četri Apģērbu dizaina, Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/mobilitate-espo-somija

Ņemot vērā COVID–19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus projekta ietvaros plānotās pedagogu un audzēkņu mobilitātes sākot ar 2020. gada martu tika atliktas uz nenoteiktu laiku, līdz atkal droši bija iespējams doties starptautiskās mobilitātēs. Mobilitātes atsāktas īstenot 2021. gada rudenī:
• No 2021. gada 7. novembra līdz 2021. gada 20. novembrim uz Tartu mākslas skolu, Igaunijā (https://www.tartukunstikool.ee) mobilitātē devās trīs Vizuālā tēla stila izglītības programmas audzēknes un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-tartu
• No 2021. gada 7. novembra līdz 2021. gada 13. novembrim uz Lietišķās mākslas skolu Uherske Hradište, Čehijā (https://supsuh.cz) devās divi dalībnieki personāla mobilitātē. Savukārt 2021. gada 7. novembra 20. novembrim mobilitātē devās kopā četri Ādas izstrādājumu dizaina, Apģērbu dizaina izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-cehija
• No 2022. gada 27. februāra līdz 2022. gada 12. martam uz Omnia institūtu Espū (https://www.omnia.fi/en), Somijā mobilitātē devās kopā četri Koka izstrādājumu dizaina, Tekstila izstrādājumu dizaina audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-somija-espu
• No 2022. gada 6. marta līdz 2022. gada 19. martam uz Heino Elleri mūzikas skolu Tartu, Igaunijā (https://www.tmk.ee) mobilitātē devās četri Populārās un džeza mūzikas izglītības programmas audzēkņi un pavadošā persona. Savukārt divi pedagogi no 2022. gada 13. marta līdz 2022. gada 19. martam devās personāla mobilitātē. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-tartu-muzika
• No 2022. gada 27. marta līdz 2022. gada 9. aprīlim uz Vīnes mākslas skolu, Austrijā (https://kunstschule.wien) mobilitātē devās kopā četri Keramikas izstrādājumu dizaina, Mākslas izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-austrija
• No 2022. gada 27. marta līdz 2022. gada 9. aprīlim uz Tartu mākslas skolu, Igaunijā (https://www.tartukunstikool.ee) mobilitātē devās kopā četri Arhitektūras, Interjera dizaina programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-tartu-maksla
• No 2022. gada 18. aprīļa līdz 2022. gada 1. maijam uz Tamperes konservatoriju, Somijā (https://www.tampereenkonservatorio.fi) mobilitātē devās kopā pieci Sitaminstrumentu spēles, Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Savukārt no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim personāla mobilitātē devās divi pedagogi. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-tampere
• No 2022. gada 24. aprīļa līdz 2022. gada 7. maijam uz Vantā profesionālo skolu Varia, Somijā (https://www.sivistysvantaa.fi/en/varia.html) mobilitātē devās kopā seši Arhitektūras, Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu audzēkņi un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-somija-vantaa
• No 2022. gada 1. maija līdz 2022. gada 14. maijam mobilitātē uz Soares dos Reis Mākslas skolu Porto, Portugālē (https://easr.pt) devās divas Metāla izstrādājumu dizaina audzēknes un pavadošā persona. Vairāk par īstenoto mobilitāti https://lmmdv.edu.lv/erasmus-portugale

Starptautiskās mobilitātes veicina PIKC LMMDV un nozares pārstāvju sadarbību, sekmē starptautiskas pieredzes pārņemšanu, veicina viedokļu apmaiņu nozares profesionāļu starpā, uzskatāmi un ar praktiskiem piemēriem parāda uzņēmumu darbību, izmantotās tehnoloģijas, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu, darba drošības praktisko pielietojumu. Tāpat pieredzes apmaiņā dalībnieki gūst viedokli par citu valstu mācību pieejām, metodiku un metodēm, profesionālās izglītības darba organizāciju, eksāmenu saturu, zināšanu vērtēšanu, pieredzes atzīšanu. Visas mobilitātes īstenotas ar programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

lidzfinanse-ES-Erasmus