LMMDV

EMIĻA MELNGAIĻA LIEPĀJAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

Informācija par uzņemšanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības Emiļa Melngaiļa mūzikas skola profesionālajās vidējās izglītības programmās 2019./2020. mācību gadam.

Iestājpārbaudījumu prasības un saturs – PDF

1. Izglītojamo uzņemšana pēc vispārējās pamatizglītības ieguves notiks šādās izglītības programmās:
1.1. Taustiņinstrumentu spēle
1.2. Stīgu instrumentu spēle
1.3. Pūšaminstrumentu spēle
1.4. Sitaminstrumentu spēle
1.5. Diriģēšana
1.6. Vokālā mūzika
1.7. Mūzikas vēsture un teorija
1.8. Mūzika (Populārā un džeza)
1.9. Mūzikas projektu vadība
Mācību ilgums 4 gadi, mācību veids – klātiene.

2. Izglītojamo uzņemšana pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves notiks šādās izglītības programmās:
2.1. Taustiņinstrumentu spēle
2.2. Pūšaminstrumentu spēle
2.3. Sitaminstrumentu spēle
2.4. Diriģēšana
2.5. Vokālā mūzika
2.6. Mūzikas vēsture un teorija
2.7. Mūzika (Populārā un džeza)
Mācību ilgums 3 gadi, mācību veids – klātiene.

3. Izglītības programmu apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas mūzikā.

4. Iestājpārbaudījumi 2019./2020. mācību gadam notiks 26. un 27. jūnijā šādos mācību priekšmetos:
- specialitātē (visu izglītības programmu reflektantiem)
- mūzikas teorijā (Taustiņinstrumentu, Stīgu instrumentu, Pūšaminstrumentu, Sitaminstrumentu, Diriģēšanas, Mūzikas vēstures un teorijas, Populārās un džeza mūzikas izglītības programmu reflektantiem)
- klavierspēlē (Diriģēšanas un Mūzikas vēstures teorijas izglītības programmu reflektantiem)
- mūzikas literatūrā (Mūzikas vēstures un teorijas izglītības programmas reflektantiem)

5. Dokumentu iesniegšana no 17. jūnija Ausekļa ielā 11/15, kancelejā.

Iesniedzamie dokumenti:
iesniegums uz skolas veidlapas – PDF
iegūtā izglītību apliecinoša dokumenta kopija
četras fotogrāfijas (3x4)
ārsta-foniatra izziņa (izglītības programmas "Vokālā mūzika" reflektantiem).

Iesniedzot dokumentus, reflektantam personīgi jāuzrāda pase.

6. Konsultācijas iestājpārbaudījumiem notiek Lielajā dzintarā, Liepājā, Radio ielā 8 no pulksten 13.30 līdz 15.00 šādos datumos:
26. janvārī
23. februārī
30. martā
27. aprīlī
25. maijā
25. jūnijā

7. Par ierašanos uz konsultācijām pieteikties iepriekš mācību daļā, zvanot pa tālruni 25739994 vai 26721320.

 

Stipendijas: mācību procesa laikā audzēkņi saņem Valsts stipendiju un paaugstināto stipendiju par labām sekmēm.

E-pasts: info@lmmdv.edu.lv