LMMDV

EMIĻA MELNGAIĻA LIEPĀJAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

Uzņemšana mūzikas vidusskolā 2023./2024. mācību gadam

Izglītojamo uzņemšana pēc 9. klases notiks šādās izglītības programmās:
1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons)
2. Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass, ģitāra)
3. Pūšaminstrumentu spēle (flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, trompete, trombons, mežrags)
4. Sitaminstrumentu spēle
5. Diriģēšana
6. Vokālā mūzika 7. Mūzikas vēsture un teorija
8. Populārā un džeza mūzika (klavieres, akordeons, dziedāšana, ģitāra, kontrabass un basģitāra, saksofons, flauta, klarnete, trompete, trombons, sitaminstrumenti)

Izglītojamo uzņemšana pēc 12. klases notiks šādās izglītības programmās:
1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres)
2. Stīgu instrumentu spēle (ģitāra)
3. Pūšaminstrumentu spēle (oboja, saksofons, eifonijs)
4. Diriģēšana
5. Vokālā mūzika
6. Mūzikas vēsture un teorija
7. Populārā un džeza mūzika (klavieres, akordeons, dziedāšana, ģitāra, kontrabass un basģitāra, saksofons, flauta, klarnete, trompete, trombons, sitaminstrumenti)

Izglītības programmu apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas mūzikā, bet nav obligāti jābūt profesionālās ievirzes izglītībai.

Iesniedzamie dokumenti:
  • iesniegums uz skolas veidlapas: DOCX
  • liecības kopija par 1. semestri no vispārizglītojošās skolas – martā
  • pamatizglītības beigšanas atestāta un sekmju izraksta kopijas – jūnijā
  • profesionālās ievirzes izglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas (ja ir)
  • motivācijas vēstule: DOCX
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli
  • ārsta-foniatra izziņa (izglītības programmas "Vokālā mūzika" reflektantiem)
  • 1 fotogrāfija (3x4)

Dokumentus var iesniegt, sākot no 1. marta. Pēc to izvērtēšanas ar Tevi sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis un informēs par iespējām tikt uzņemtam (-ai) LMMDV audzēkņu skaitā.

Dokumentus var iesniegt klātienē, Ausekļa ielā 11/15 Mācību daļā vai elektroniski: daiga.varazinska@lmmdv.edu.lv.

Plānotie iestājpārbaudījumi, to norise, uzņemšanas rezultātu paziņošana:
Iestājpārbaudījumu norise plānota klātienē 2023.gada 12.jūnijā. Līdz tam jābūt iesniegtiem visiem dokumentiem, izņemot apliecību un sekmju izrakstu par pamatizglītības ieguvi. Šie dokumenti ir jāiesniedz elektroniski līdz 28.jūnijam.

Iestājpārbaudījumi notiks:
  • specialitātē (visu izglītības programmu reflektantiem)
  • mūzikas teorijā (izņemot programmas "Vokālā mūzika" reflektantiem)
  • klavierspēlē (diriģēšanas un mūzikas teorijas specialitātes reflektantiem)
  • mūzikas literatūrā (mūzikas teorijas specialitātes reflektantiem)

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 28. jūnijam.

Iestājpārbaudījumu prasības un saturs: PDF

Lai pārbaudītu savas zināšanas un prasmes mācībām LMMDV, reizi mēnesī sestdienās notiek konsultācijas, kurām Tev vismaz dienu pirms tam ir jāpiesakās.
Piesakies iestājpārbaudījumu konsultācijām zvanot pa tālruni 25739994 vai 26721320, vai rakstot e-pastā: iveta.viksne@lmmdv.edu.lv.

Plānotie iestājpārbaudījumu konsultāciju datumi un laiki:
28. janvāris 13.00 – solfedžo, 14.00 – specialitāte
25. februāris 13.00 – solfedžo, 14.00 – specialitāte
25. marts 13.00 – solfedžo, 14.00 – specialitāte
22. aprīlis 13.00 – solfedžo, 14.00 – specialitāte
20. maijs 13.00 – solfedžo, 14.00 – specialitāte

Līguma slēgšana 29., 30. jūnijā Ausekļa ielā 11/15 Mācību daļā. Jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (pase vai ID karte). Jāiesniedz iesnieguma oriģināls, ja tas nav iesniegts ar elektronisku parakstu.