Sadaļa atjaunota
30.08.2018.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PIKC LMMDV pašnovērtējuma ziņojums

Liepājas Dizaina un mākslas  vidusskolas pašnovērtējums

1. pielikums - PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas īstenotās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 2016./2017. mācību gads
2. pielikums - PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas SVID analīze
3. pielikums - Ar kādām organizācijām izveidojusies sadarbība mācību procesa un prakses laikā 2016./2017. mācību gadā
4. pielikums - Liepājas Simfoniskā orķestra apliecinājuma vēstule
5. pielikums - "Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola" izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos
2016./2017. m.g.
6. pielikums - Informācija par PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas dalību kultūras dzīvē, organizējot publiskus kultūras pasākumus
7. pielikums - PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Karjeras atbalsta pasākumi un aktivitātes 2016./2017. m.g.
8. pielikums - PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izglītojamo dalība starptautiskajās apmaiņas programmās