LMMDV struktūra

Sadaļa atjaunota
30.08.2018.

LMMDV mākslas izglītības programmu struktūrvienības administrācijaTālrunis
Direktore Inga AUZIŅA 29107355
Mūzikas struktūrvienības kanceleja   634 22330
Mākslas struktūrvienības kanceleja   634 23192
Biroja vadītāja Jolanta JĒRIŅA 29195696
Lietvede Mūzikas izglītības programmām Daiga VARAŽINSKA 29847492
Lietvede Mākslas izglītības programmām Ieva VĪTOLA 63423192
Personāla speciāliste Arta FRICBERGA 28815016
E-klases administratore Mūzikas izglītības programmām Inita VIRDZINIECE 63422330
E-klases administratore Mākslas izglītības programmām Ainita DEKSNE 63423192
Grāmatvedība   634 27281
Galvenā grāmatvede Ligita KRAŠEVSKA 26010286
Algu grāmatvede Kristīne LIEPA-PRESE 29257073
Grāmatvede Sanita KRĒSLIŅA 29736497
Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ilzīte KONTAUTE 26532450
Struktūrvienības vadītājs Mūzikas izglītības programmām Juris LOČMELIS 26499450
Struktūrvienības vadītāja Mākslas izglītības programmām Dace ROZENBAHA 29708266
Struktūrvienības vadītājs radošajā darbā Mūzikas izglītības programmām Jānis STRAZDS 29102767
Struktūrvienības vadītāja radošajā darbā Mākslas izglītības programmām Iveta HEINACKA 26760159
Struktūrvienības vadītāja vietniece (mācību daļa) Mūzikas izglītības programmām       Iveta VĪKSNE 25739994
Struktūrvienības vadītāja vietniece (mācību daļa) Mākslas izglītības programmām Ilze CĒBERE 26453651
Struktūrvienības vadītājs Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām Inna POZDŅAKOVA 25739994
Struktūrvienības vadītājs Mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmām Kristīne VIZBULE 29235537
Izglītības metodiķe Mūzikas izglītības programmām Sintija PĪRĀGA 26749121
Izglītības metodiķe Mākslas izglītības programmām Sanda LIEPA-VJAKSE 29114813
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Solvita MATVEJEVA 29814728
Projektu vadītāja Irita KALĒJA 26470868
Pedagogs, karjeras konsultants Nils KUNCĪTIS 29882813
Psiholoģe Evija IVANOVA 29209702
Bibliotekāre Mūzikas izglītības programmām Skaidrīte FREIMANE 20383680
Bibliotekāre Mākslas izglītības programmām Inese GRAUDA 634 23192

Dizaina un mākslas vidējās profesionālās izglītības programmas
Apģērbu dizaina izglītības programmas metodiķis Normunds VAMZIS 26579873
Vizuālā tēla stilista izglītības programmas metodiķe Dace DĒLIŅA-LIPSKA 29426624
Foto dizaina izglītības programmas metodiķis Ēvalds VANAGS 26299333
Arhitektūras izglītības programmas, Interjera dizaina izglītības programmas metodiķis Gundars VĒRPE 29186194
Multimediju dizaina izglītības programmu metodiķis Jānis JANKEVICS 26134271
Reklāmas dizaina izglītības programmu metodiķe Zane BLUĶE 26149445
Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiķe Dzintra BUDOVSKA 26183317
Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiķis Ivars PILIPS-MATISONS 26977080
Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiķis Andris GAROKALNS 20383677
Keramikas izstrādājumu izglītības programmas metodiķe Vineta TRUMPENIECE 29877012
Tekstilizstrādājumu izglītības programmas metodiķe Sandra ZĀLE-ZĀLĪTE 29421932
Mākslas izglītības programmas metodiķis Dace JEGOROVA-STRAZDIŅA 22384143

Mūzikas vidējās profesionālās izglītības programmu vadītāji:
Taustiņinstrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Līga ELERE 29476656
Diriģēšanas izglītības programmas vadītājs Andris KONTAUTS       29148935
Mūzikas (populārās un džeza) izglītības programmas vadītājs Rustams BAGIROVS 29157791
Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs Reinis LAPA 26426981
Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Dita BARONA 29482794
Stīgu instrumentu spēles (ģitāra) izglītības programmas vadītājs Māris KUPČS 29157791
Mūzikas projektu vadība un Mūzikas vēsture un teorija izglītības programmu vadītāja Ieva PĀNE 29344253
Sitaminstrumentu spēles izglītības programmu vadītājs Toms JANSONS 20307412
Vokālās mūzikas izglītības programmu vadītāja Mārīte LAZDĀNE 29606882

Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmas
Klavierspēles un akordeona spēles izglītības programmas vadītāja Līga ELERE 29476656
Flautas spēles, Obojas spēles, Klarnetes spēles, Mežraga spēles, Trompetes spēles,  
Trombona spēles izglītības programmu vadītāja
Kristīne VARAŽINSKA   26430635
Vijoļspēles, Čella spēles izglītības programmas vadītāja Dita BARONA 29482794
Sitaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs Toms JANSONS  
Kora klases izglītības programmas vadītājs Andris KONTAUTS 29148935
Ģitāras spēles izglītības programmas vadītājs Māris KUPČS 29157791

Skolas vadība strādā katru dienu un skolas darbiniekiem ir pieejama darba laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00,
apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no pulksten 12.00 līdz 17.00.


Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas darbības struktūra

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina  vidusskolas struktūra