Sadaļa atjaunota
19.09.2023.

VAKANCES

Mākslu izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (reģ. Nr. 3034303202)
aicina darbā:
profesionālās izglītības skolotāju (džeza ģitāras spēle) Džeza un populārās mūzikas izglītības programmā, profesijas kods 2320 01, algas likme par slodzi 1030,00 eiro pirms nodokļu nomaksas, piemaksa par darbu MIKC 10% apmērā, darbs uz nepilnu slodzi – 10 (desmit) stundas nedēļā.
profesionālās ievirzes izglītības skolotāju (klavierspēle), profesijas kods 2320 02, algas likme par slodzi 1020,00 eiro pirms nodokļu nomaksas, piemaksa par darbu MIKC 10% apmērā (iespējama pilna slodze).

Prasības pretendentiem:
• augstākā profesionālā izglītība mūzikā (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – ģitāras spēles, pianista kvalifikācija), pedagoģijas pamati, atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
• ja izglītība iegūta ārzemēs – veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā;
• mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmetu metodikas pārzināšana;
• izcilas sadarbības un saskarsmes prasmes un vēlme sadarboties ar radošas vides izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem kopīgu mērķu sasniegšanai;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• prasme plānot savu darbu;
• valsts valodas zināšanas C1–C2 līmenī.

Galvenie pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši valsts izglītības standartam;
• veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, sniegt konsultācijas, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, motivētu audzēkņus mācīties un attīstīt savu profesionalitāti;
• sadarboties ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, kursu audzinātājiem;
• kārtot pedagoga dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādē noteiktajām prasībām un ārējo normatīvo aktu prasībām;
• pilnveidot savas profesionālās kompetences;
• ievērot izglītības iestādē noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Piedāvājam:
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• labus darba apstākļus profesionālā un radošā kolektīvā, patīkamā darba vidē;
• darba samaksu saskaņā ar tarifikāciju;
• sociālās garantijas.

Darba vietas adrese Radio ielā 8 un/vai Ausekļa ielā 11/15 Liepājā.

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@lmmdv.edu.lv vai nogādāt pasta adresē Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, LV – 3401 līdz 2023. gada 10. oktobrim ar norādi par konkrēto vakanci. Papildus informācija pa tālr. 634 22330.

Papildus informācija pa tālruni 26779217 (par klavierspēles skolotāju).
Papildus informācija pa tālruni 26721320 (par ģitāras spēles skolotāju).

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – MIKC LMMDV pedagogu personāla atlases procesa nodrošināšanai. Personas datu pārzinis – MIKC LMMDV. Tālrunis papildus informācijai 63422330.
Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama LMMDV tīmekļa vietnē www.lmmdv.edu.lv sadaļā "Datu aizsardzība".