Sadaļa atjaunota
22.11.2019.

TRAUKSMES CELŠANA

Par likumu:
"2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmi var celt fiziska persona par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai informāciju par iespējamo pārkāpumu iegūstot veicot darba vai dienesta pienākumus, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu savā darba vietā (virs 50 nodarbinātajiem), kompetentajā institūcijā vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā."

Kontaktpersonas:
Dace Rozenbaha, struktūrvienības vadītāja mākslas izglītības programmām,
Juris Ločmelis, struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības programmām.

Trauksmes celšanas kārtība PDF
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa DOCX

Video: