Sadaļa atjaunota
16.12.2021.

VALDA VIKMAŅA PIEMIŅAI VELTĪTĀ VIDES OBJEKTA ATKLĀTĀ SKIČU KONKURSA 2. KĀRTAS REZULTĀTI

Noslēdzies biedrības "Kurzemes radošās industrijas un attīstības centrs" un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas organizētais atklātais metu konkurss "Vides objekts Valda Vikmaņa piemiņai", projekta finansēšanas līguma Nr. 2021-1-DIA007.

Konkursa otrajā kārtā piedalījās 3. vietas ieguvēji, Uldis un Monta Kurzemnieki, ar diviem darbiem. Tiekoties sarunu procedūrās ar žūrijas komisijas pārstāvjiem, autori pilnveidoja iesniegtos darbus. Atkārtotās sanāksmēs žūrijas komisijas pārstāvji vērtēja iesniegtos darbus, sniedzot ieteikumus, lai nonāktu līdz gala vides objekta versijai. Sarunu un darba procesā radās jauna ideja, kuras galvenā autore ir Monta Kurzemniece.

Darba autores jaunā ideja tika īstenota sadarbībā ar tēlnieku Uldi Kurzemnieku, kurš konsultēja autori darba tapšanā un uzraudzībā. Konkursā izstrādātais vides objekta risinājums kalpos par pamatu turpmākai vides objekta realizācijai pilsētvidē.

Projekts "Vides objekts Valda Vikmaņa piemiņai" tika īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekta norises laiks no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 30. novembrim.

VKKF-logo

Valda Vikmaņa piemiņai veltītā vides objekta atklātā skiču konkursa rezultāti

Biedrības "Kurzemes radošās industrijas un attīstības centrs" un PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" organizēja atklāto skiču konkursu projekta "Vides objekts Valda Vikmaņa piemiņai" ietvaros.

Konkursa norise notika no 2021. gada 25. marta līdz 2021. gada 31. maijam, kura laikā konkursa pretendenti varēja iesniegt savus vides objekta piedāvājumus pie PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas centrālās ieejas Ausekļa ielā 11/15 Liepājā. Konkursā tika iesniegti pavisam četri vides objekta piedāvājumi ar devīzēm: "R21", "AA198", "TDN041" un "UMKK76".

1. piedāvājums ar devīzi "R21" PDF
    piedāvājuma "R21" maketa fotogrāfijas PDF
2. piedāvājums ar devīzi "AA198", piedāvājuma apraksts PDF
3. piedāvājums ar devīzi "TDN041" PDF
    piedāvājuma "TDN041" maketa fotogrāfijas PDF
4. piedāvājums ar devīzi "UMKK76" PDF
    piedāvājuma "UMKK76" maketa fotogrāfijas PDF

Konkursa komisijas sastāvs vienojās, ka saņemtie pieteikumi ir atzīstami par realizējamiem, tomēr jāveic uzlabojumi, lai vides objekts atbilstu pasūtītāja noteiktajām prasībām. Izvērtējot 2021. gada 10. jūnija komisijas sēdē iesniegtos vides objekta piedāvājumus, komisija pieņēma lēmumu:
• piešķirt 3. vietu un godalgu 700 eiro apmērā iesniegtajam metam ar devīzi "R21" (piešķirtais punktu skaits kopā – 463);
• piešķirt 3. vietu un godalgu 700 eiro apmērā iesniegtajam metam ar devīzi "UMKK76" (piešķirtais punktu skaits kopā – 448).

Konkursa kopvērtējuma tabula: PDF

Tā kā konkursā divi iesniegtie darbi ieguva 3. vietu, komisija nolēma pārdalīt balvu fondu un abiem 3. vietas ieguvējiem piešķirt 700,00 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas. Turpmāk 3. vietas ieguvējiem plānota konkursa 2. kārta, kurā darba autors tiks aicināts uz sarunu procedūru ar žūrijas komisijas pārstāvjiem un vides objekta pasūtītāju pārstāvjiem, lai pilnveidotu iesniegto darbu un turpinātu dalību konkursā. Konkursa 2. kārtā paredzēts sadalīt balvu fondu 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Projekts "Vides objekts Valda Vikmaņa piemiņai" tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Sākotnējais projekta norises laiks no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 31. maijam. Ņemot vērā konkursa rezultātus, projekts ir pagarināts līdz 2021. gada 30. novembrim.

Konkursa norise tiek īstenota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu

VKKF-logo

Vides objekta Valda Vikmaņa piemiņai atklātā skiču konkursa nolikums

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs", sagaidot 2022. gada mūzikas skolas simtgadi un godinot ilggadēju direktoru Valdi Vikmani par mūža ieguldījumu kultūrizglītībā un skolas attīstībā, organizē metu konkursu vides objektam.

Metu konkursa mērķis ir godināt Liepājas un visas Latvijas kultūras dzīves vēsturē ievērojamu personību Valdi Vikmani, kā arī sekmēt inovatīvu un modemu vides objektu izstrādi un pieejamību pilsētvidē. Plānots, ka konkurss veicinās arī dizaina procesu jaunradi mūzikas, mākslas un dizaina sinerģijas stiprināšanai. Konkursa kopējais godalgu fonds ir 5000 EUR.

Projekta īstenošana būs pagodinājums Valda Vikmaņa atstātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam, paliekošs simbols mūzikas un dizaina sinerģijā, un kā dāvana skolas simtgades sagaidīšanā. Ilggadēja skolas direktora, skolotāja, un kultūrizglītības darbinieka V. Vikmaņa tēls ir atmiņā paliekošs, jo savas dzīves laikā viņš veidojis un izkopis audzēkņu, absolventu, laikabiedru uzskatus un vērtības, ieguldījis lielas pūles skolas muzikālo kolektīvu attīstībā un atpazīstamībā.

Izceļot Valda Vikmaņa nozīmību un ieguldījumu kultūrizglītībā, metu konkursa pretendentu uzdevums ir sagatavot un piedāvāt inovatīvu dizaina risinājumu ar ilgtspējīgu materiālu vides objektam – Valda Vikmaņa krūšu tēlam, kas vienlīdz kalpo kā laikmetīgs vides objekts, tā arī informē sabiedrību par tradicionālo vērtību atzīšanu, izkopšanu un saglabāšanu laikmetīgā kontekstā. Vides objektam jāiekļaujas un jārespektē apkārtējā pilsētvide, jābūt drošam no vandālisma, kā arī redzamam gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā.

Konkursa organizētāji no pretendentiem sagaida piedāvājumu – vides objekta risinājumu, kas konceptuāli atbilst projekta mērķim, ir inovatīvs, interaktīvs, ilgtspējīgs, un atbilst modernām tendencēm un praktiski ir realizējams un atbilstošs uzstādīšanas videi.

Vides objekta atrašanās vieta būs Ausekļa iela 11/15, Liepāja. Šāda atrašanās vieta izvēlēta tādēļ, ka 1945. gadā mācību iestāde pārcelta uz tās pašreizējo atrašanās vietu – Ausekļa ielā, kad skolas direktora un pedagoga pienākumus, četrdesmit divu gadu garumā, uzņēmās Valdis Vikmanis mācot kora diriģēšanu, trompetes spēli, pūtēju orķestra diriģēšanu, mūzikas teoriju un citus priekšmetus.

Īstenojot metu konkursu, pretendentu izstrādātais vides objekta piedāvājums kalpos par pamatu turpmākai vides objekta realizācijai pilsētvidē. Projekta aktivitātes sekmēs Liepājas kultūrtelpas attīstību un pieejamību radot inovatīvus, interaktīvus un ilgtspējīgus vides objektu dizaina risinājumus un nozīmīgu pieredzi metu konkursa dalībniekiem.

Nolikums: PDF
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – vides objekta raksturojums;
2. pielikums – objekta atrašanās vieta;
3. pielikums – fotofiksācijas objekta vizualizāciju sagatavošanai;
4. pielikums – ziņas par autoru (veidne);
5. pielikums – Ausekļa ielas 11/15, Liepāja, topogrāfijas plāns (A3 1:500).

Konkursa norise tiek īstenota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu

VKKF-logo

PIKC LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Flīģeļa iegāde" (LMMDV 2019/5).

Visi iepirkuma dokumenti ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
Iepirkuma nolikums paredz, ka pretendentu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS E-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
tālrunis: 26532450

PIKC LMMDV izsludina publisko iepirkumu "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana" (LMMDV 2019/3).

Visi iepirkuma dokumenti ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
Iepirkuma nolikums paredz, ka pretendentu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS E-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
tālrunis: 26532450

"LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā" 1. kārta" (LMMDV 2019/2).

Visi iepirkuma dokumenti ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
Iepirkuma nolikums paredz, ka pretendentu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS E-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona:
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste Andra Kalniņa
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

"LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā" 1. kārta" (LMMDV 2019/1).

Visi iepirkuma dokumenti ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
Iepirkuma nolikums paredz, ka pretendentu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS E-konkursu apakšsistēmā.

Objekta apskate:
Lai pamatoti noteiktu piedāvāto līgumcenu, tiek noteikta objekta apskate: 2019. gada 13.februārī plkst. 12.00 Alejas ielā 18/20, Liepājā. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams vienoties par citu objekta apskates laiku. Pasūtītāja kontaktpersona par objekta apskati - Andis Jākabsons, tālr. 29246366.

Kontaktpersona:
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste Andra Kalniņa
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Sporta zāles un tai blakus esošo telpu remonts Ausekļa ielā 11/15, Liepājā"
Izsludināts: 18.10.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/08

Ziņojums: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēku telpu remonts Alejas ielā 18/20, Liepājā"
Izsludināts: 18.10.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/07

Ziņojums: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam "PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai"
Izsludināts: 15.10.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/06

Nolikums: DOCX fails
Līgumprojekts: DOCX fails
Darba uzdevums: DOCX fails
Informācija par būvobjektu: PDF fails
Ziņojums: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste Andra Kalniņa
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

"Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām" - iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Izsludināts: 18.07.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/05

Ziņojumi:
Ziņojums par iepirkuma 1.-8. daļu: PDF fails
Ziņojums par iepirkuma 9. daļu: PDF fails

Līgumi:
Līgums par 1. daļu: PDF fails
Līgums par 2. daļu: PDF fails
Līgums par 3. daļu: PDF fails
Līgums par 4. daļu: PDF fails
Līgums par 5. daļu: PDF fails
Līgums par 6. daļu: PDF fails
Līgums par 7. daļu: PDF fails
Līgums par 8. daļu: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

"Mūzikas instrumentu iegāde" - iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Izsludināts: 16.05.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/04

Ziņojums: PDF fails

Līgumi: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

Iepirkums "Iepirkums "Par remonta un celtniecības instrumentu piegādi"
Izsludināts: 7.05.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/03

Ziņojums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

Iepirkums "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana"
Izsludināts: 13.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/02

Ziņojums: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob. 26532450

"LMMDV izsludina publisko iepirkumu "Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā ""
Izsludināts: 13.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2018/01

Ziņojums (13.04.2018): PDF fails

Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste Andra Kalniņa
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

LMMDV izsludina atklātu konkursu: konkurss "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai"
Izsludināts: 30.11.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/24

Ziņojums (20.03.2018.): PDF fails
Paziņojums par līguma grozījumiem: PDF fails
Autoruzraudzības līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste Andra Kalniņa
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

Iepirkums: Par skatuves gaismu sistēmas, projicēšanas un audio sistēmas piegādi un uzstādīšanu
Izsludināts: 9.11.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/23

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Par foto un video aprīkojuma un servera tehnikas piegādi
Izsludināts: 30.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/22

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem (4. daļa): PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēku telpu remonts
Izsludināts: 30.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/19

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums: PDF fails
Vienošanās: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Sadaļa atjaunota
27.10.2017.

LMMDV izsludina publisko iepirkumu: Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde
Izsludināts: 24.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/18

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļā Nr. 7. PDF fails
Līgums (1. daļa): PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

LMMDV izsludina publisko iepirkumu: Par betona, koka, metāla, plastmasas, stikla paraugu testēšanas iekārtu piegādi ar uzstādīšanu
Izsludināts: 18.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/21

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums (2. daļa): PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Ierakstu studijas aprīkojuma piegāde
Izsludināts: 18.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/20

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums (1. daļa): PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Par šujmašīnu un gravēšanas iekārtas piegādi ar uzstādīšanu
Izsludināts: 9.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/17

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem (1., 2., 3. un 4. daļa): PDF fails
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem (5. un 6. daļa): PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Atklātais konkurss: Mūzikas instrumentu iegāde
Izsludināts: 13.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/16

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums (1. daļa): PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi
Izsludināts: 4.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/15

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums (3. daļa): PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Par celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu iegādi ar piegādi.
Izsludināts: 27.09.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/14

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Sarunu procedūra
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu)

"PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā fasādes atjaunošana un ēkas Alejas ielā 18, Liepājā jumta konstrukciju un seguma nomaiņa" (CPV kods 45214000-0)
ID Nr. LMMDV 2017/13

Ziņojums: PDF fails
Līgums: PDF fails

Pārtraukts
LMMDV publiskais iepirkums "Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi"
Izsludināts: 8.09.2017.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/12
Ziņojums par iepirkuma pārtaukšanu: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Iepirkums: Mūzikas instrumentu iegāde.
Izsludināts: 29.08.2017.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/11

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem: PDF fails
Līgums: PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

LMMDV publiskais iepirkums: Mūzikas instrumentu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/10

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļās 1 un 4:
PDF fails
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļās 2, 3, 5 un 6:
PDF fails
Noslēgtie līgumi:
PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 28.06.2017.

LMMDV publiskais iepirkums:
"Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām".
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/9

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 2 PDF fails
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 1, 3, 4, 5, 7 un 9 PDF fails
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 6 un 8 PDF fails

Līgums iepirkuma daļā Nr. 2 PDF fails
Līgums iepirkuma daļās PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 01.06.2017.

LMMDV publiskais iepirkums:
atklāts konkursu "Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām".
Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/8

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem:
PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 20.04.2017.:
Iepirkuma līguma priekšmets:
konkurss "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai""
Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Grozījumi (16.05.2017.): ZIP fails
Ziņojums (14.07.2017.): DOC fails
Līguma teksts (8.09.2017.): DOCX fails
Iepirkuma identifikācijas Nr: LMMDV 2017/06
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 5.06.2017. plkst. 14.00

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

Izsludināts: 20.04.2017.:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Atklāts konkurss "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā""
Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Grozījumi (16.05.2017.): ZIP fails
Ziņojums (14.07.2017.): DOC fails
Līguma teksts (8.09.2017.): DOCX fails
Paziņojums par līguma grozījumiem: PDF fails
Iepirkuma identifikācijas Nr: LMMDV 2017/05
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 5.06.2017. plkst. 14.00

Paziņojums par līguma grozījumiem (02.05.2018.) PDF fails

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

Iepirkuma līguma priekšmets: - izsludināts 22.02.2017.
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai""


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Grozījumi 030317: DOC fails
Projektēšanas uzdevums papildināts 030317: DOC fails
2017_02_skaidrojumi_27032017: DOC fails
Ziņojums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/02
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2017. plkst. 14.00.

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

IEPIRKUMA NOLIKUMS - izsludināts 09.01.2017.
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā"


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Grozījumi: PDF fails
Konsolidēts nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Projektēšanas līgumprojekts ar grozījumiem: DOC fails
Projektēšanas uzdevums ar grozījumiem: DOC fails
Nolikuma 4.pielikums (grozīts): DOC fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Ziņojums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/01

Pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 23. februārim, pulksten 14.00 Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, 1. stāvā, Kancelejā.

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)