Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola dibināta uz Lietišķās mākslas vidusskolas bāzes 1926. gadā. Mūsu mācību iestāde, tāpat kā citas mākslas un mūzikas vidusskolas, ir Latvijas Kultūras ministrijas pakļautībā.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā 4 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 9. klases beigšanas un 2 gadu profesionālās izglītības apguvi jauniešiem ar vidusskolas izglītību šādās izglītības programmās:
• Apģērbu dizains (kods - 33 vai 35b 214 11 1)
• Ādas izstrādājumu dizains (kods - 33 vai 35b 214 10 1)
• Arhitektūra (kods - 33 vai 35b 581 01 1)
• Foto dizains (kods - 33 214 13 1)
• Interjera dizains (kods - 33 vai 35b 214 03 1)
• Keramikas izstrādājumu dizains (kods - 33 vai 35b 214 08 1)
• Koka izstrādājumu dizains (kods - 33 vai 35b 214 05 1)
• Mākslas (kods - 33 vai 35b 211 01 1)
• Metāla izstrādājumu dizains (kods vai 33/35b 214 07 1)
• Multimediju dizains (kods - 33 vai 35b 214 12 1)
• Reklāmas dizains (kods - 33 vai 35b 214 04 1)
• Tekstila izstrādājumu dizains (kods - 33 vai 35b 214 06 1)
• Vizuālā tēla stilists (kods - 33 vai 35b 815 00 1)

Skolas galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, atbilstoši darba tirgus prasībām. Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir vienīgā vidējā profesionālā mākslas vidusskola Kurzemes reģionā, kā arī vecākā šāda tipa skola Latvijā.

Mācību laikā audzēkņi apgūst:

1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetus:
matemātika, latviešu valoda un literatūra, svešvalodas (angļu, franču, vācu, krievu), saskarsmes psiholoģija, lietišķā informātika, rasēšana, radošā ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, dizaina pamati, radošā ekonomika, sports.
2. Speciālos mācību priekšmetus:
zīmēšana, gleznošana, mākslas valoda, burtu mācība, lietišķā grafika, kultūras un dizaina vēsture, foto mācība, datorgrafika, veidošana.
3. profesionālos mācību priekšmetus:
kompozīcija, amata mācība, praktiskās mācības, specialitātes priekšmeti, mācību prakse, kvalifikācijas prakse.
4. prakses:
Katra mācību gada beigās notiek mācību prakses:
• pēc pirmā kursa - plenēra prakse zīmēšanā un gleznošanā;
• pēc otrā kursa - mācību prakse specialitātē skolā un uzņēmumos;
• pēc trešā kursa - ražošanas prakse uzņēmumos un meistardarbnīcās;
• ceturtajā kursā kvalifikācijas prakse.
5. projekti:
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola regulāri izstrādā un piedalās dažādos projektos un konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs: Leonardo da Vinci, Socrates, Comenius, Youth un ESF programmās ar sadarbības partneriem Somijā, Francijā, Zviedrijā, Slovākijā, Beļģijā, Itālijā, Polijā, Lielbritānijā. Šo valstu skolās tiek realizēti Starptautiskie projekti, kuros audzēkņi iziet praksi jaunu tehnoloģiju un materiālu apguvē, bet pasniedzēji apgūst jaunas pieredzes.
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola vienīgā no Baltijas valstīm ir partnerskola Eiropas Liceju parlamentā (centrs Francijā). Parlamentā darbojas 15 valstis, kas katru gadu rīko vienā no partnerskolām juveliermākslas konkursu, konferenci. Šajos konkursos gūti arī augsti vērtējumi: 1. vieta Itālijā, Vācijā, 2. vieta Lielbritānijā (Skotijā). Plānojam arī jaunus projektus profesionālās izglītības izaugsmei.
6. sadarbība:
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola katru gadu rīko un piedalās dažādos mākslas un kultūras pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Organizējam un piedalāmies dažādās izstādēs, sadarbojamies dažādu pasūtījumu darbu realizācijā - telpu interjeru un ēku pārbūves projektu izstrāde, suvenīru un balvu izveide, dažādu reklāmas projektu, WEB lapu izstrāde u.c.
Sadarbībā ar dažādiem sociālajiem partneriem - pašvaldībām, bibliotēkām, skolām, pirmskolas iestādēm, uzņēmumiem, apvienībām, kolektīviem un sabiedriskām organizācijām, piedalāmies dažādu aktivitāšu, svētku, festivālu, radošo darbnīcu organizēšanā un norises nodrošināšanā.
Tālākās karjeras iespējas: Beidzot Liepājas dizaina un māksla vidusskolu, jāizstrādā kvalifikācijas darbs – projekts, darbs materiālā un teorētiskais pētījums. Pēc kvalifikācijas darba novērtējuma tiek iegūta kvalifikācija – dizainers savā specialitātē. Jaunietim ir iespēja tālāk studēt augstskolās gan Latvijā, gan citās valstīs, kā arī uzsākt aktīvas darba gaitas specialitātē, organizēt uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.
Turpmākās izglītības apguves iespējas Latvijā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīgas Tehniskā universitāte
RISEBA
Latvijas Universitāte
Liepājas Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Augstskola Turība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (arhitektūra)
Iestājies:
Dokumentus pieņem no jūnija vidus skolas kancelejā, Alejas ielā 18, Liepājā,
T. 63423653
Skola piedāvā arī sagatavošanās kursus iestājeksāmeniem. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, laikiem un sagatavošanās kursiem pieejama sadaļā iestājies.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola realizē arī Profesionālās ievirzes izglītību Pamatskolas bērniem:

20 V programma "Vizuālās mākslas un dizaina pamati"
specializācijā:
• Materiālu dizaina pamati
• Modes dizaina pamati
• Multimediju mākslas dizaina pamati
• Tēlotājmākslas pamati
Vidusskolas audzēkņiem:
30 V programma "Tēlotājmākslas pamati"
Vairāk skatīt sadaļā Bērnu mākslas skola.