Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola dibināta uz Lietišķās mākslas vidusskolas bāzes 1926. gadā. Mūsu mācību iestāde, tāpat kā citas mākslas un mūzikas vidusskolas, ir Latvijas Kultūras ministrijas pakļautībā.

Mākslas un dizaina skola
Mākslas un dizaina skola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā 4 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 9. klases beigšanas šādās izglītības programmās:
Produktu dizains (modulārā izglītības programma):
• Koka izstrādājumu dizains
• Metāla izstrādājumu dizains
• Keramikas izstrādājumu dizains
• Tekstilizstrādājumu dizains
Mākslas:
• Glezniecība un grafika
• Audiovizuālā māksla
Materiālu dizains un tehnoloģijas (modulārā izglītības programma):
• Ādas izstrādājumu dizains
• Tekstilizstrādājumu dizains
• Metāla izstrādājumu dizains
Apģērbu dizains (modulārā izglītības programma)
Vizuālā tēla stilists
Reklāmas dizains (modulārā izglītības programma):
• Grafikas dizains (drukātie un digitālie mediji)
• Audiovizuālās komunikācijas dizains
Interjera dizains (modulārā izglītības programma)
Arhitektūra

Skolas galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, atbilstoši darba tirgus prasībām. Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir vienīgā vidējā profesionālā mākslas vidusskola Kurzemes reģionā, kā arī vecākā šāda tipa skola Latvijā.

Projekti:
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola regulāri izstrādā un piedalās dažādos projektos un konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs: Leonardo da Vinci, Socrates, Comenius, Youth un ESF programmās ar sadarbības partneriem Somijā, Francijā, Zviedrijā, Slovākijā, Beļģijā, Itālijā, Polijā, Lielbritānijā. Šo valstu skolās tiek realizēti Starptautiskie projekti, kuros audzēkņi iziet praksi jaunu tehnoloģiju un materiālu apguvē, bet pasniedzēji apgūst jaunas pieredzes.
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola vienīgā no Baltijas valstīm ir partnerskola Eiropas Liceju parlamentā (centrs Francijā). Parlamentā darbojas 15 valstis, kas katru gadu rīko vienā no partnerskolām juveliermākslas konkursu, konferenci. Šajos konkursos gūti arī augsti vērtējumi: 1. vieta Itālijā, Vācijā, 2. vieta Lielbritānijā (Skotijā). Plānojam arī jaunus projektus profesionālās izglītības izaugsmei.
Sadarbība:
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola katru gadu rīko un piedalās dažādos mākslas un kultūras pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Organizējam un piedalāmies dažādās izstādēs, sadarbojamies dažādu pasūtījumu darbu realizācijā - telpu interjeru un ēku pārbūves projektu izstrāde, suvenīru un balvu izveide, dažādu reklāmas projektu, tīmekļa vietņu izstrāde u.c.
Sadarbībā ar dažādiem sociālajiem partneriem – pašvaldībām, bibliotēkām, skolām, pirmskolas iestādēm, uzņēmumiem, apvienībām, kolektīviem un sabiedriskām organizācijām, piedalāmies dažādu aktivitāšu, svētku, festivālu, radošo darbnīcu organizēšanā un norises nodrošināšanā.
Tālākās karjeras iespējas:
Beidzot Liepājas dizaina un māksla vidusskolu, jāizstrādā kvalifikācijas darbs – projekts, darbs materiālā un teorētiskais pētījums. Pēc kvalifikācijas darba novērtējuma tiek iegūta kvalifikācija – dizainers savā specialitātē. Jaunietim ir iespēja tālāk studēt augstskolās gan Latvijā, gan citās valstīs, kā arī uzsākt aktīvas darba gaitas specialitātē, organizēt uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.
Turpmākās izglītības apguves iespējas Latvijā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīgas Tehniskā universitāte
RISEBA
Latvijas Universitāte
Liepājas Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Augstskola Turība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (arhitektūra)

Skola piedāvā arī sagatavošanās kursus iestājeksāmeniem. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, laikiem un sagatavošanās kursiem pieejama sadaļā Iestājies.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola realizē arī Profesionālās ievirzes izglītību Pamatskolas bērniem:

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums - 5 gadi (2455 stundas)
20 V programma "Vizuālās mākslas un dizaina pamati".

Plašāka informācija sadaļā Bērnu māksla / Iestājies