Liepājas Dizaina un mākslas  vidusskola

LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

 

Sagatavošanās kursi iestājpārbaudījumiem mākslā un dizainā:

• 8. novembrī pulksten 17.30, Alejas ielā 2. stāvā, 4. zīmētavā.
• Sākot ar 14. novembri nodarbības katru trešdienu pulksten 17.30, Alejas ielā 2. stāvā, 4. zīmētavā.


Uzmanību!

28.11. un 05.12. sagatavošanas kursi nenotiks. Tiekamies 12.12.


Uz nodarbībām jāņem līdzi:
zīmēšanā - papīrs A3, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija;
gleznošanā - akvareļu papīrs (A3), otas, guašas krāsas, zīmuļi, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai, papīrs vai avīze (paklāšanai zem gleznojuma).


Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums uz LMMDV veidlapas (nepilngadīgajiem reflektantiem vecāku parakstīts);
- iesniegums uz LMMDV veidlapas: DOCX
- piekrišanas apliecinājums datu apstrādei: DOCX
2. izglītību apliecinošs dokuments - apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (oriģināls);
3. izziņa par veselības stāvokli;
4. četras fotokartītes (3x4 cm);
5. ja ir Bērnu mākslas skolas liecība vai sekmju izraksts, rekomendācijas, apliecinājumi par sasniegumiem mākslas olimpiādēs un konkursos;
6. bāreņiem, un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem, dokumenti, kas apliecina šo statusu;
7. reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas apliecina šo statusu.

Iesniedzot dokumentus, reflektantam personīgi jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecības oriģināls.

Reflektanti no reģioniem dokumentus var iesniegt arī elektroniski (ieskanētā veidā), oriģinālus iesniedzot savlaicīgi (vismaz stundu iepriekš) eksāmena dienā.
E-pasta adrese: ieva.vitola@lmmdv.edu.lv

LMMDV piedāvātās izglītības programmas un iegūstamā kvalifikācija iestājoties pēc 9. klases - mācību ilgums 4 gadi (ar iegūtu vispārējo pamata izglītību) 2018./2019. mācību gadam:
• Ādas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Apģērba dizains – apģērba dizaina speciālists;
• Arhitektūra – arhitektūras tehniķis;
• Interjera dizains – interjera dizaina speciālists;
• Keramikas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Koka izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Mākslas – ilustrators;
• Metāla izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Multimediju dizains – multimediju dizaina speciālists;
• Reklāmas dizains – reklāmas dizaina speciālists;
• Foto dizains - foto dizaina speciālists;
• Tekstilizstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists.
• Skaistumkopšanas pakalpojumi - Vizuālā tēla stilists

LMMDV piedāvātās izglītības programmas un iegūstamā kvalifikācija iestājoties pēc 12. klases - mācību ilgums 2 gadi (ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību) 2018./2019. mācību gadam:
• Ādas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Apģērba dizains – apģērba dizaina speciālists;
• Arhitektūra – arhitektūras tehniķis;
• Interjera dizains – interjera dizaina speciālists;
• Keramikas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Koka izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Metāla izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Multimediju dizains – multimediju dizaina speciālists;
• Reklāmas dizains – reklāmas dizaina speciālists;
• Tekstilizstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Skaistumkopšanas pakalpojumi - Vizuālā tēla stilists.

Informācija par iestājpārbaudījumiem

RADOŠAIS DARBS zīmēšanā, gleznošanā - klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem, kas papildināts ar augļiem vai dārzeņiem
izmantojamie materiāli: guašas krāsas, akvareļa krāsas vai akrils, A3 formāta kartons vai akvareļpapīrs, trauks ūdenim, otas, dažāda mīkstuma zīmuļi (no HB līdz 3B), dzēšgumija
vērtēšanas kritēriji:
  - kompozīcija: iekomponējums, proporcijas
  - zīmējums: priekšmetu uzbūve
  - gleznošana: silti-vēsās attiecības un gaismēna
darba izpildes laiks: 3 stundas

Stipendijas
Mācību procesa laikā audzēkņi saņem Valsts stipendiju un paaugstināto stipendiju par labām sekmēm.

Kontaktinformācija:
Ieva Vītola (kanceleja, Alejas ielā 18), tālr. 63423192, ieva.vitola@lmmdv.edu.lv