Liepājas Dizaina un mākslas  vidusskola

LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA


IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA MĀKSLAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2023./2024. MĀCĪBU GADAM
NO 1. MARTA


Priekšuzņemšanai/uzņemšanas 1. KĀRTAI no 2023. gada 1. līdz 25. martam dokumentus iesūtīt e-pastā:  ieva.vitola@lmmdv.edu.lv 
• Iesniegums uz LMMDV veidlapas:   DOCX
• Motivācijas vēstule ar pievienotiem radošiem darbiem (1–3 darbi) uz LMMDV veidlapas: DOCX
• 9. klases 1. semestra sekmju izraksts vai liecība, kurā redzami vidējie vērtējumi mācību priekšmetos.
• apliecības un sekmju izraksta kopijas par iegūtu profesionālās ievirzes izglītību mākslā (ja ir apgūta)
• liecības kopija par 1. semestri no mākslas profesionālās ievirzes mācību iestādes (ja profesionālās ievirzes izglītība vēl nav iegūta)

Iestājeksāmens gleznošanā (klusā daba ar trīs priekšmetiem) notiks klātienē 17. vai 25. martā.

Eksāmenam iepriekš jāpiesakās līdz 15. martam uz 17. martu un līdz 23. martam uz 25. martu iesūtot aizpildot pieteikšanās anketu: Google forms.
Uz iestājpārbaudījumiem jāierodas ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un papīru (A3 formāts), izvēlētās tehnikas krāsas – akvareļa, guaša, akrila vai eļļas krāsas, otas, zīmuli, dzēšgumiju un trauku ūdenim.

17. martā iestājpārbaudījums no pulksten 13.00 līdz 16.00 Alejas ielā 18, zīmētavās.
25. martā iestājpārbaudījums no pulksten 12.00 līdz 15.00 Alejas ielā 18, zīmētavās.

Mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādes audzēkņiem tiek ieskaitīti beigu pārbaudes darba vērtējumi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā vai nobeiguma darbā.)

Priekšuzņemšanas/uzņemšanas 1. kārtas rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 17. aprīlī!

Uzņemšanas 2. KĀRTĀ mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās līdz 28. jūnijam jāiesniedz šādi dokumenti e-pastā: ieva.vitola@lmmdv.edu.lv
• vispārējās pamatizglītības beigšanas apliecība un sekmju izraksta kopija
• apliecības un sekmju izraksta kopijas par iegūtu profesionālās ievirzes izglītību mākslā (ja ir apgūta)

Uzņemšanas galarezultātus paziņosim 3. un 4. jūlijā.

Laika posmā no 5. līdz 7. jūlijam jāierodas uz līguma parakstīšanu.

Uzņemtajiem audzēkņiem, līguma slēgšanas dienā (nepilngadīgajiem audzēkņiem līgumu paraksta vecāks/aizbildnis) jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesnieguma oriģināls (ja martā nav ticis iesūtīts ar elektronisko parakstu)
• ārsta izziņu par veselības stāvokli
• personīgi jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli

LMMDV piedāvātās izglītības programmas iestājoties pēc 9. klases (ar iegūtu vispārējo pamatizglītību) – mācību ilgums 4 gadi:

Mākslas (pēc 2. kursa izvēlas specializāciju – gleznošana un grafika vai foto un video tehnoloģijas)
Vizuālā tēla stilists
Arhitektūra
Produktu dizains (pēc 1. kursa izvēlas specializāciju – koks, metāls vai keramika)
Modes aksesuāru dizains (Materiālu dizains un tehnoloģijas; pēc 1. kursa izvēlas specializāciju – āda, tekstils, metāla rotas)
Apģērbu dizains
• Komunikācijas dizains – Grafikas dizains
• Komunikācijas dizains – Audiovizuālās komunikācijas dizains
Interjera dizains

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ieva Vītola (kanceleja, Alejas iela 18), tālr. 63423192,  ieva.vitola@lmmdv.edu.lv
Dace Rozenbaha (struktūrvienības vadītāja, Alejas iela 18), tālr. 29708266,  dace.rozenbaha@lmmdv.edu.lv
Inga Auziņa (direktore, Ausekļa iela 11/17), tālr. 29107355,  inga.auzina@lmmdv.edu.lv