Juridiskā adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
E-pasts: info@lmmdv.edu.lv
Tālrunis: 63422330

Skolas elektroniskā adrese:
e-adrese

Adreses:

Ausekļa iela 11/15 (Mūzikas izglītības programmas)
Ausekļa iela 11/15 (Bērnu Mūzikas skola)
Radio iela 8 (Mūzikas izglītības programmas)
Toma iela 23/25 (Vispārizglītojošie mācību priekšmeti)
Alejas iela 18 (Mākslas izglītības programmas)
Alejas iela 18 (Bērnu Mākslas skola)


Tālruņi:

29107355 (direktore Inga Auziņa)
63427281 (grāmatvedība)
26453651 (Mākslas skolas mācību daļa) 25739994 (Mūzikas skolas mācību daļa) 63423653 (bibliotēka Alejas ielā)
25439262 (Radio ielas filiāle (Lielais dzintars))
26544832 (Ausekļa iela (dežurants))
63427403 (Toma ielas filiāle)

Datu aizsardzības speciālists:
e-pasts: dati@lmmdv.edu.lv


Rekvizīti:

MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
Reģistrācijas Nr.90010944679
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
Valsts kase TRELLV22
Konts: LV30TREL222069000100B

Ziedojumu konts:
Valsts kase TRELLV22
Konts: LV88TREL722069000600B

Šeit variet nosūtīt mums e-pastu:
Lūdzu, ievadiet drošības kodu: