Juridiskā adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
E-pasts: info@lmmdv.edu.lv
Tālrunis: 63422330


Adreses:

Ausekļa iela 11/15 (Mūzikas un vispārējo izglītības programmas)
Radio iela 8 (Mūzikas izglītības programmas)
Toma iela 23/25 (Mākslas izglītības programmas)
Alejas iela 18 (Mākslas izglītības programmas)
Kuršu iela 20 (Bērnu mākslas skola)


Tālruņi:

29107355 (direktore Inga Auziņa)
63426835 (projektu daļa)
63427281 (grāmatvedība)
63423653 (bibliotēka Alejas ielā)
25439262 (Radio ielas filiāle (Lielais dzintars))
26544832 (Ausekļa iela (dežurants))
63427403 (Toma ielas filiāle)
63425849 (Bērnu mākslas skola)


Rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.90010944679
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
Valsts kase TRELLV22
Konts: LV30TREL222069000100B

Šeit variet nosūtīt mums e-pastu:
Lūdzu, ievadiet drošības kodu: