Sadaļa atjaunota
30.08.2022.

VIEGLI LASĪT

• Kas ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola?
LMMDV ir Latvijas Kultūras ministrijas pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde.

• Ko dara Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā?
Iestāde realizē Profesionālās ievirzes izglītības programmas – Bērnu Mūzikas un Mākslas skolas, kā arī mūzikas, mākslas un dizaina profesionālās izglītības programmas

• Kas vada Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu?
Skolas direktore ir Inga Auziņa

• Kāda ir LMMDV struktūra?
Skolā mācību process tiek sadalīts vairākās ēkās Liepājā -
Ausekļa iela 11/15 (Mūzikas un mākslas izglītības programmas)
Radio iela 8 (Mūzikas izglītības programmas)
Toma iela 23/25 (Mākslas un vispārējās izglītības programmas)
Alejas iela 18 (Mākslas izglītības programmas un Bērnu mākslas skola)

• Kā var sazināties ar LMMDV?
Skolas juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV 3401
E-pasts: info@lmmdv.edu.lv
Fakss: 63422333
Tālrunis: 63422330