LMMDV Mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi Erasmus+ mobilitātē Porto, Portugālē

LMMDV Multimediju dizaina izglītības programmas audzēknes Franciska Anna Beļāne un Agnese Diāna Šteinberga, Foto dizaina izglītības programmas audzēkne Agnija Grīnberga, Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkne Melānija Ažēna, Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi Kevins Mednis un Dominiks Lapsa no 2019. gada 10. novembra līdz 23. novembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē Porto Mākslas skolā, Portugālē. Audzēkņiem līdzi kā pavadošā persona devās līdzi Vizuālā tēla stila izglītības programmas metodiķe Dace Dēliņa-Lipska.

Agnese atzīst, ka galvenokārt ir ieguvusi zināšanas un prasmes par filmu kameras izmantošanu un filmiņu attīstīšanas procesu, dažādajiem veidiem, kā pielietot sietspiedi (flīžu un papīra apdruka) un tipogrāfijas spiedi. Kā arī mobilitāte attiecībā uz LMMDV apgūstamo profesiju paplašināja uzskatus, ka tā ir vēl plašāka un daudzpusīgākā. Agnese norāda, ka Portugāļu darba ritms ir daudz mierīgāks, nepiespiestāks, tāpēc veicot, darbu ir vairāk prieka un mazāk stresa.

Franciska mobilitātes laikā novērtē iespēju darboties ar analogo fotoaparātu, kas deva jaunas zināšanas un prasmes fotogrāfijā un foto filmas attīstīšanā, kā arī, darbojoties ar sietspiedi, nostiprināja esošās zināšanas un apguva jaunas tehnikas, kā iegūtās zināšanas pielietot. Tāpat mobilitātes laikā darbojās ar dažādām tipogrāfijas iekārtām, ar kurām iepriekš nebija bijusi pieredze. Brauciens Franciskai ir devis jaunus iespaidus, motivāciju un iedvesmu darīt, darīt vairāk, darīt citādāk.

Agnija mobilitātes projekta laikā arī apguva sietspiedes tehniku, iepakojumu izgatavošanu un fotografēšanu ar filmiņu, kā arī attīstīja fotografēšanas spējas. Mobilitāte deva iespēju Agnijai pārliecināties, ka ir veikusi pareizo izvēli, apgūstot izvēlēto profesiju. Mobilitāte ļāva "izkāpt" no komforta zonas, kā arī brauciena laikā attīstīta angļu valoda un ļāvusi kļūt Agnijai pārliecinātākai par savām zināšanām.

Melānija mobilitātes projekta laikā attīstīja profesionālās zināšanas analogajā fotogrāfijā un sietspiedē, kā arī nostiprināja zināšanas tipogrāfijā. Mobilitāte ietekmēja Melānijas uzskatus un attieksmi, ka ir izvēlējusies īsto apgūstamo profesiju, kā arī, ka jāturpina attīstīties tālāk, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. Brauciens deva lielisku iespēju būt citā valstī, iepazīt jaunu kultūru un cilvēkus. Deva jaunas iespējas, motivāciju, jaunas idejas, ko realizēt.

Kevins mobilitātes projekta laikā iemācījies izmantot metāla virpu, galda frēzi un presi. Apguva vaska formas atliešanas tehnoloģijas un emaljas krāsošanu. Arī Kevins pēc mobilitātes projekta ir pārliecinājies, ka izvēlējies atbilstošu apgūstamo profesiju. Brauciena laikā stiprināja savas angļu valodas zināšanas, uzzināja par Portugāles kultūru un cilvēkiem.

Dominiks apguva vaska grebšanu, sudraba formu un gredzenu atliešanu, preses, frēzes un citu tehnoloģiju izmantošanu, keramikas izstrādājumu izgatavošanu un emaljas izmantošanu. Prakse Portugālē Dominikam deva iespēja palūkoties uz savu apgūstamo profesiju no citas perspektīvas, izbaudīt to un novērtēt savas prasmes. Kā iegūtu personīgo pieredzi Dominiks uzskata iespēju orientēties svešā pilsētā, nostiprināt angļu valodas prasmes, iepazīt citu tautu tradīcijas un ieradumus.

Visi dalībnieki ne tikai nostiprināja un attīstīja savas profesionālās zināšanas, bet arī izbaudīja vietējos kultūras piedāvājumus apmeklējot modernās mākslas muzeju "Serralves", aplūkot Paula Rego klasiskās glezniecības darbus, Olafura Eliasona iespaidīgo retrospekciju izstādi, fotogrāfa klasiķa Henrija Kartiera Bresona izstādi. Dalībnieki apmeklēja arī Sv.Franciska baznīcu, kas ir viena no Eiropas baroka pērlēm, kā arī apmeklēja blūza koncertu koncerthallē "Casa de musica" un Porto dizaina biennāli 2019.

Visas mobilitātes izmaksas segtas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) "Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā" projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019-1-LV01-KA102-06013 ietvaros.


lidzfinanse-ES-Erasmus