LMMDV personāls un izglītojamie gūst pieredzi Čehijā

No 2021. gada 7. novembra līdz 2021. gada 13. novembrim PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) direktore Inga Auziņa un Struktūrvienības vadītāja vietniece Mākslas izglītības programmām Ilze Cēbere piedalījās programmas Erasmus+ personāla mobilitātē Lietišķās mākslas skolā Uherske Hradište, Čehijā (Stredni umeleckoprumyslova skola Uherske Hradiste).

Mobilitātes ietvaros radīti labvēlīgi apstākļi turpmākai abu skolu sadarbībai kā programmas Erasmus+, tā arī citu projektu ietvaros. LMMDV pārstāvji dalījās pieredzē ar skolas vadības darbību, metodisko darbu, par izglītības programmu saturu, un LMMDV īstenotajām aktivitātēm, piemēram, tradicionālo pasākumu "Dizaina dienas" tai skaitā kvalifikācijas darbu izstrādi un aizstāvēšanas procesu; LMMDV ekspozīcijām; izglītojamo dalību prasmju novērtēšanas konkursos; meistarklašu un vieslekciju organizēšanu; dažādu projektu īstenošanu. LMMDV personāls pārrunās ar Lietišķās mākslas skolas vadību un izglītības programmu pedagogiem iepazina uzņemošās skolas visas mākslas izglītības programmas, darba organizāciju, mācību plānu, struktūru, metodisko darbu, vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadalījumu, iestājeksāmenu kritērijus, kā arī noslēguma pārbaudījuma darbus un teorētisko saturu.

LMMDV salīdzināja profesionālo priekšmetu stundu apjomu, atšķirīgo zīmēšanas pasniegšanas metodiku un turpmāk izvērtēs vai un kā aizgūt iegūtās pieredzes LMMDV darbā. Turpinot aizsākto sadarbību, LMMDV būs iespēja programmas Erasmus+ ietvaros nosūtīt izglītojamos mācību praksē uz Lietišķo mākslas skolu, Uherske Hradište arī citās izglītības programmās. Savukārt Lietišķās mākslas skolai LMMDV sniegs atbalstu pieteikuma sagatavošanā, lai arī minētā skolas audzēkņiem nodrošinātu prakses iespējas LMMDV izglītības programmās un pedagogiem pieredzes apmaiņas, labās prakses pārneses iespējas.

Savukārt no 2021. gada 7. novembra 20. novembrim programmas Erasmus+ izglītojamo mobilitātes ietvaros arī divas Apģērbu dizaina 2. kursa audzēknes un Ādas izstrādājumu dizaina 3. kursa audzēknis un 4. kursa audzēkne viesojās Lietišķās mākslas skolā Uherske Hradište, Čehijā. Mācību prakses ietvaros Apģērbu dizaina audzēknes apguva prasmes darbā ar dabīgo zīdu, savukārt Ādas izstrādājumu dizaina audzēkņi apguva prasmes apavu izgatavošanā. Visi dalībnieki apmeklēja ādas miecētavas uzņēmumu Otrokovices pilsētā, kurā bija iespēja vērot ādas apstrādes un sagatavošanas procesus turpmākai ādas izmantošanai apavu, apģērbu un aksesuāru ražošanai. Otrokovices pilsētā dalībnieki apmeklēja apavu ražošanas uzņēmumu, kurā bija iespēja vērot kā apavu dizaina izstrādes procesu, apavu ražošanas instruktāžas izstrādāto dizainu praktiskai izgatavošanai, kā arī vērot praktisko darbību, kā ražotnē tiek izgatavoti ergonomiski ādas apavi.

Pirmās nedēļas noslēgumā visi dalībnieki apmeklēja Tomāša Batjas (Tomáš Baťa) vārdā nodēvētu apavu muzeju Zlīnas pilsētā. Pilsētas attīstība saistīta ar uzņēmēja Tomāša Batjas un apavu ražošanas kompānijas "Bata Shoes" pirmsākumiem. Zlīnas pilsētā dalībnieki apmeklēja arī Tomāša Batjas saglabāto darba kabinetu, kas atrodas "Batjas debesskrāpī", kas pazīstams arī kā ēka Nr. 21. Tās augstums ir 77,5 metri un tai ir sešpadsmit stāvi. Tā bija pilsētā bāzētā uzņēmuma "Bata Shoes" rūpnīcas administrācijas ēka. Šī ēka bija viena no pirmajām augstceltnēm Eiropā: tā bija trešais augstākais pirmskara debesskrāpis aiz Madrides Telefónica ēkas un Antverpenes Boerentoren. Ēka ir veidota konstruktīvisma arhitektūras stilā, ko projektējis Vladimirs Karfiks (Vladimír Karfík). Tā tika uzcelta laikā no 1936. līdz 1938. gadam uzņēmuma prezidenta Jana Antonīna Batjas (Jan Antonín Baťa) vadībā, kurš pārņēma vadību pēc sava pusbrāļa Tomāša Batjas nāves. Jāmin, Lietišķās mākslas skolu 1939. gadā nodibināja apavu ražošanas uzņēmums "Bata" Zlīnas pilsētā. 1952. gadā skola pārcēlās uz Uherské Hradiště pilsētu un ne tikai sekoja Zlīnas mākslas skolas augstajam līmenim un tradīcijām, bet arī pastiprināja un padziļināja to.

Ar iespaidiem par savu mācību praksi dalās tās dalībnieki.
Adrians: Apguvu apavu konstruēšanas pamatus un zināšanas sandaļu izgatavošanā no piegrieztnes izveides līdz zoļu un citu detaļu izgatavošanai. Iepazinu Čehijas etnogrāfiju, kultūru, nedaudz vēstures, tradīcijas.

Paula: Apguvu apavu mēru noņemšanu no liestes, piegrieztņu izveidi, apavu modeļa dizaina izveidi. Pielietoju jaunu mašīnšūšanas dūrienu, kā arī strādāju ar vēl neizmantotiem instrumentu veidiem. Mācību mobilitāte radīja vēlmi mācīties vairāk un padziļinātāki savu apgūstamo profesiju. Ieguvu sadarbības partnerus uzņēmumā, apguvu papildu tehniskās zināšanas, iepazinos ar folkloru, mākslu. Uzzināju arī par nākotnes iespējām saistībā ar turpmākām studijām.

Marta: Apguvu prasmes šūt kleitu, ieguvu motivāciju no citiem audzēkņiem piestrādāt pie saviem darbiem, lai sasniegtu augstākus rezultātus. Iepazinos ar kultūru, tradīcijām, apmeklēju muzejus un mākslas galeriju, no kurām daudz iespaidojos, un kas deva man vairāk zināšanu.

Krista: Mobilitātes laikā es attīstīju prasmes piegrieztņu veidošanā, šūšanā ar šujmašīnu un vīļu apdares mašīnu, kā arī attīstīju savu radošo domāšanu. Ieguvu jaunas prasmes, strādājot ar zīda audumu. Abās skolās apģērbu dizaina izglītības programmas ir līdzīgas, taču sapratu, ko pašai nepieciešams darīt, lai iegūtu labāku rezultātu. Brauciena laikā ieguvu jaunas zināšanas par Čehijas kultūru un vēsturi, kā arī bija iespēja apskatīt dažādus Čehijas mākslinieku darbus, tradicionālos tērpus.

LMMDV dalībnieki augstu novērtēja uzņemošās skolas sagatavoto darba programmu, personāla un pedagogu iesaistu un atbalstu mobilitātes organizēšanā un uzņemšanā.

Mobilitātes izmaksas tiek segtas programmas Erasmus+ atbalstītā projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019–1–LV01–KA102–060137 ietvaros.