LMMDV mūzikas izglītības programmu audzēkņi ERASMUS+ mobilitātē Tamperē

LMMDV mūzikas izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi Anete Pupila, Daiga Koroļonoka, Deizija Eičina, Pols Bernards Bernots un skolotāja Anita Poļanska no 2019. gada 27. oktobra līdz 9. novembrim piedalījās ERASMUS+ projekta pirmajā mobilitātē uz Tamperes konservatoriju Somijā.

Divu nedēļu ilgā starptautiskā pieredze audzēkņiem ir ļāvusi pozitīvi novērtēt mūsu skolas profesionālās izglītības līmeni, iegūt jaunu pieredzi, attīstīt prasmi "lasīt no lapas", iesaistoties pilnīgi jaunos muzikālos kolektīvos un programmās. Kā labu pieredzi audzēkņi min iespēju mācīties mūziku citā valodā. Laika posms, kuru projekta dalībnieki pavadīja Tamperes konservatorijā, ļāva izvērtēt, un salīdzināt Latvijas un Somijas profesionālās izglītības sistēmas, iedziļināties profesijas specifikā abās valstīs, kā arī iepazīt Somijas kultūru.

Izglītības programmas "Stīgu instrumentu spēle" vadītāja un čella spēles skolotāja Dita Barona un Struktūrvienības vadītāja Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām, mūzikas teorijas skolotāja Inna Pozdņakova tās pašas mobilitātes ietvarā guva starptautisku pieredzi Tamperes konservatorijā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2. novembrim. Skolotājām bija iespēja vērot Tamperes konservatorijas profesionālās mūzikas izglītības stundas teorijā – solfedžo, harmonijā, formas mācībā, kameransambļu spēlē, klavierspēlē, flautas spēlē un čella spēlē. Vērtīgas un noderīgas bija sarunas ar Tamperes konservatorijas pedagogiem par Somijas izglītības sistēmu kopumā un gūtās atziņas pēc tikšanās ar teorētisko priekšmetu skolotājiem par apmācības modeli.

Laba sadarbība starp projekta dalībniekiem izveidojās, demonstrējot skolotājas Innas Pozdņakovas izveidoto muzikālo spēli-viktorīnu "Kahoot".

Visi projekta dalībnieki guva ne tikai vērtīgu pieredzi profesionālajā mūzikas izglītībā, bet arī apmeklēja dažādus koncertus, baudot Tamperes konservatorijas muzikālo kolektīvu priekšnesumus, Tamperes filharmonijas orķestra sniegumu. Iedvesmojoši iespaidi gūti, redzot Tamperes filharmonijas lielo zāli ar 1800 vietām un mazo zāli ar 600 klausītāju vietām, Helsinku Mūzikas akadēmiju, Sibēliusa koncertzāli, kā arī apmeklējot dažādus muzejus.

Jāatzīst, ka dalība projektā ir ne tikai vērtīga pieredze, kur gūtas jaunas zināšanas, prasmes, nodibināti kontakti, bet arī sekmēta patriotiski nacionālās piederības sajūta, jo, kā atzina vairāki audzēkņi, viņi ir lauzuši stereotipu, ka ārzemēs viss ir labāk nekā Latvijā.

Mobilitātes izmaksas tiek segtas programmas Erasmus+ atbalstītā projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr. 2019–1–LV01–KA102–060137 ietvaros.

PIKC LMMDV Projektu vadītāja
Irita Kalēja
e-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv


lidzfinanse-ES-Erasmus