LMMDV Mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi Erasmus+ mobilitātē Espo, Somijā

LMMDV Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēknes Madara Līva Brigmane un Alise Sedliņa-Brūdere, Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi Marks Kristiāns Ābele un Kristians Štībelis no 2019. gada 24. novembra līdz 7. decembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē OMNIA institūtā, Espo, Somijā Audzēkņiem līdzi kā pavadošā persona devās līdzi skolotāja Laura Dzērve.

Madara Līva atzīst, ka ieguvusi iemaņas darbā ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kas atvieglo ikdienas darbu profesijā. Mobilitātes laikā Madara sapratusi, ka katra skola attīsta apmācāmo prasmes ar atšķirīgiem paņēmieniem, metodēm, un Madarai piemērotāka ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Alise pauž, ka apguvusi jaunas tehnikas un iemācījusies strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām apģērbu dizaina jomā. Guvusi izpratni par to, kā strādāt patstāvīgāk un padziļinātāki izpratusi tehnisko pusi apģērbu izstrādē. Mobilitātes laikā Alise vērojusi, kā cilvēki strādā un mācas citur, un secinājusi, cik tomēr ieinteresēti ir LMMDV skolotāji un skolēni. Viņa secina, ka uzņemošajā organizācijā cilvēki strādā, jo tas esot jādara, taču LMMDV strādā, jo visi grib darīt un mācīties. Alise sapratusi, ka nav svarīgi, vai ir pieejamas pašas modernākās tehnoloģijas, ja ir interese tajā, ko dara, augstus rezultātus var sasniegt arī ar ierobežotiem resursiem.

Marks Kristiāns apguvis darbu ar modernākās CNC piecu ašu frēzes operēšanu, laminēšanu ar hidraulisko presi, darbu ar kvalitatīvu lenti locītu formu presēšanai, izmantojot dažādas līmes un to īpašības. Mobilitātes laikā Marks Kristiāns guvis atziņu, ka jāpievērš vairāk uzmanība svarīgām pamata komponentēm, piemēram, līmēm. Marks Kristiāns sapratis, ka somi pēc temperamenta ir mierīgi un noslēgti, bet, ja iepazīst tuvāk, tad izrādās, ka viņi ir jautri un atvērti.

Kristians iemācījās finierēšanu, pretformas izveidi un to kā droši strādāt ar iekārtām. Mobilitātes laikā Kristians saprata, ka LMMDV vairāk koncentrējas uz dizainu, ka LMMDV ir laba vieta, kur apgūt radošo jomu profesijas. Viņš atzīst, ka Somijas skola ir vairāk attīstīta tehnoloģiju jomā.

Visi dalībnieki brīvajā laikā apmeklēja arī mākslas muzejus, kara muzeju, operu un bibliotēku, kas ieguvusi arhitektūras balvu.

Visas mobilitātes izmaksas segtas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1)"Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019-1-LV01-KA102-06013 ietvaros.


lidzfinanse-ES-Erasmus