LMMDV personāls gūst pieredzi Erasmus+ mobilitātē Madrides mākslas skolā

PIKC LMMDV direktore Inga Auziņa un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis no 2019. gada 3. novembra līdz 9. novembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē Madrides mākslas skolā Nr. 3.

Madrides mākslas skolā dalībnieki iepazinās ar mākslinieciskās un tehniskās zīmēšanas klasēm un nodarbībām, projektu klasēm un nodarbībām, apmeklēja emaljēšanas darbnīcu, zeltkaļu darbnīcu un veica darba ēnošanu, piedalījās stundās, dalījās pieredzē ar skolotājiem un administratīvo personālu, Erasmus + projekta koordinatoriem, apmeklēja sadarbības uzņēmumus "Studio Squina" un "Lalabeyou".

Dalībnieki iepazinās ar metodiskajiem materiāliem rotaslietu dizainā, kā tiek organizētas studentu prakses, apmeklēja sadarbības partnerus, nodibināja kontaktus un vienojās par prakses iespējām pie Madrides 3. mākslas skolas sadarbības partneriem. Ieguva zināšanas par izglītības darba organizāciju, par stundu vadību. Vissvarīgākā pieredze bija tā, ka izglītības sistēma tiek pārveidota par mūžizglītību, jo pēc absolvēšanas dažāda vecuma studenti var viegli atrast darbu atbilstoši iegūtajai profesijai. Studiju process ir ļoti specifisks un profesionāls.

Mobilitātes projekta laikā dalībnieki apmeklēja arī vairākas citas Madrides mākslas skolas, piemēram Artediez Art and design school, Escola superior de diseno, RESAD Royal School for Performing Arts, International Office and Hospitality IED Madrid un dibināja kontaktus turpmākai sadarbībai. >

Visas mobilitātes izmaksas segtas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) "Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā" projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019-1-LV01-KA102-06013 ietvaros.


lidzfinanse-ES-Erasmus