Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola

Liepājas mūzikas vidusskola ir pieredzes bagāta un moderna mūzikas vidējās profesionālās izglītības iestāde, kur audzēkņi mūsdienīgā vidē, radošā gaisotnē un profesionālu pedagogu vadībā vienlaikus apgūst gan mūzikas zinības, gan arī iegūst labu vispārējo vidējo izglītību. Audzēkņi skolā mācās gan akadēmisko, gan džeza un populāro mūziku, kā arī apgūst mūzikas projektu vadību.

Mākslas un dizaina skola
Mākslas un dizaina skola

Skolas pedagogi ir profesionāļi, no kuriem daudzi paši ir lieliski, koncertējoši mūziķi. Mācību procesa ietvaros skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādos koncertos, festivālos un konkursos – tie ir gan reģionāla, gan Latvijas mēroga, gan arī starptautiski. Daudzus no konkursiem organizē arī pati skola – "Dzintara balsis", "Vēju ritmi", "Piano Frequency", "Mēs esam un būsim...".

Nozīmīga vieta mācību procesā ir arī meistarklasēm. Mūsu audzēkņiem ir iespēja pilnveidoties, regulāri strādājot ar meistariem – Latvijā un pasaulē atzītiem, lieliskiem skatuves māksliniekiem un arī ar citiem mūzikas industrijas profesionāļiem dažādās jomās un specialitātēs.

Mūzikas vidusskola piedalās starptautiskajos projektos, iesaistoties arī starptautiskajā Eiropas izglītības programmā Erasmus+. Regulāri notiek pieredzes apmaiņas braucieni – audzēkņi un pedagogi bijuši Francijā, Somijā, Spānijā, Igaunijā, Vācijā un citviet.

Skolā ir plaša bibliotēka, fonotēka, kā arī profesionāla skaņu ierakstu studija. Ir arī komfortabla dienesta viesnīca.

Jaunie mūziķi visbiežāk uzstājas divās lieliskās koncertzālēs – skolas Melngaiļa koncertzālē un koncertzālē "Lielais dzintars", bet dažādu projektu ietvaros notiek koncertdarbība arī citviet Liepājā, Latvijā un ārpus tās. Audzēkņi piedalās arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs, daudzas no tām organizē viņi paši, darbojoties audzēkņu pašpārvaldē. Lieliskas skolas tradīcijas ir ikgadējā Sporta diena, Skolotāju diena, dalība Muzeju naktī, ikgadējā Džeza nedēļa, kā arī greznās Ziemassvētku balles. Nu jau par skaistu tradīciju izvērtušies liepājnieku un pilsētas viesu iecienītie, LMMDV populārās un džeza mūzikas nodaļas organizētie brīvās improvizācijas vakari (Jam Sessions).

Visiem audzēkņiem jāveic arī mācību prakse. Mūsu jaunieši papildina savas zināšanas un prasmes dažādos skolas muzikālajos kolektīvos – lielākos un mazākos ansambļos, Zēnu korī, Meiteņu korī, Simfoniskajā orķestrī, Pūtēju orķestrī, bigbendā "Young Lions Beat Band", Liepājas bigbendā un zvanu ansamblī "Campanella".

Leģendārās Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas labās slavas kaldināšana noritējusi teju 100 gadu garumā – te strādājuši un strādā lieliski, talantīgi un profesionāli pedagogi, no kuriem lielākā daļa paši ir šīs skolas absolventi, te mācījušies un mācās talantīgi bērni un jaunieši. Daudzi no skolas absolventiem tapuši par izciliem mūziķiem un papildinājuši ne tikai Latvijas, bet arī pasaules simfoniskos orķestrus, operu, opereti, tāpat arī lielā skaitā kuplinājuši izcilu solomākslinieku, koru un orķestru diriģentu, mūzikas skolu vadītāju, skolotāju un komponistu rindas.

Skolā izglītību guvuši arī talantīgi aktieri, kultūras darbinieki, projektu vadītāji, ierēdņi un politiķi. Ne mazāk spilgts ir laiks, kad 20. gadsimta 60. gados Liepājā dzima latviešu rokmūzika un vēlāk daudzu gadu garumā šeit radās neskaitāmas populārās mūzikas grupas, kuru rindās ir daudzi jo daudzi talantīgi, Liepājas Mūzikas vidusskolā izskolojušies mūziķi.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola joprojām aug un attīstās – tā ir vieta izaicinājumiem, radošiem meklējumiem un ir labs atspēriena punkts veiksmīgai mūziķa karjerai. Jaunie talanti šeit vienmēr ir gaidīti!

Audzēkņi Mūzikas vidusskolā apgūst:
profesionālos priekšmetus – specialitāti, mūzikas teoriju, harmoniju, solfedžo, mūzikas formu, mūzikas vēsturi, aranžēšanu, kompozīciju, klavierspēli un daudzus citus;
muzicēšanu ansambļos, koros un orķestros;
vispārizglītojošos priekšmetus – matemātiku, latviešu valodu un literatūru, svešvalodas (angļu, franču, krievu), saskarsmes psiholoģiju, datoriku, radošo ekonomiku, Latvijas un pasaules vēsturi, sportu.

Vidusskolā mūziku iespējams mācīties dažādās izglītības programmās, tās var apgūt pēc 4 gadu un arī pēc 3 gadu programmas (pēc iegūtas vidusskolas izglītības).

Liepājas Bērnu mūzikas skolā var mācīties dažādās specialitātēs, mācību ilgums 6 vai 8 gadi. Vairāk par izglītošanos sadaļā Bērnu mūzikas skola.