IZSLUDINĀM PIETEIKŠANOS ERASMUS+ STARPTAUTISKAJĀM MOBILITĀTĒM MĀKSLAS UN DIZAINA PROGRAMMĀM

Erasmus+ projekta "Facing ARTS together" finansējuma līguma Nr. 2020-1-SK01-KA229-078292_3 ietvaros īstermiņa mobilitātei uz Lietišķās mākslas un dizaina vidusskolu Zadarā, Horvātijā (http://www.ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zd.skole.hr/) aicināti pieteikties Multimediju dizaina, Reklāmas dizaina, Foto dizaina, Mākslas izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots – seši.

Personāla mobilitātē kopā ar audzēkņiem dosies pedagogi Dace Jegorova-Strazdiņa, Jānis Jankevics, Valters Palaps. Mobilitāte plānota laika posmā no 2022. gada 18. septembra līdz 24. septembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas (mobilitātes datumi iespējams var manīties ņemot vērā ceļošanas iespējas un ilgumu).

Projekts "Facing ARTS together" ir īpaši uz mākslu orientēts projekts, kurā tiks iesaistītas četras Eiropas mākslas vidusskolas un tā mērķis būs trīs vidējās mākslas izglītības jomu attīstība – kultūras mantojuma saglabāšana, iemūžinot vietējo mākslinieku dzīves studentu veidotās dokumentālās īsfilmās un prezentējot šīs filmas plašai sabiedrībai. Otra joma ir mākslas izmantošana kā komunikācijas platforma, lai risinātu jutīgas sociālās problēmas. Šīs tēmas projekta nosaukumā ir apzīmētas ar lielajiem burtiem, kur A (arts) apzīmē ļaunprātīgu izmantošanu, R (racism) apzīmē rasismu, T (threats) apzīmē draudus un S (stereotypes) apzīmē stereotipus. Īstermiņa mobilitātes apmaiņas laikā audzēkņi šīs tēmas izpētīs, veidojot dažādus mākslas veidus (fotogrāfijas, plakātus, multimediālus mākslas darbus, telpiskus mākslas objektus, komerciālas mākslas īsfilmas) jauktās starptautiskās grupās.

Projekta ietvaros 2022. gada aprīlī notika īstermiņa mobilitāte uz Lietišķās mākslas vidusskolu Česki Krumlovā, Čehijā, kuras laikā audzēkņi jauktās starpvalstu grupās, katras partnerskolas pedagogu vadībā, veica tēmu izpēti un veidoja māksliniecisku fotogrāfiju sērijas, ko noslēgumā izstādīja publiskā ekspozīcijā. Vairāk informācija par mobilitāti uz Čehiju pieejama šeit: https://lmmdv.edu.lv/mobilitate-cehija.

Īstermiņa mobilitātē Horvātijā audzēkņi jauktās starpvalstu grupās, katras partnerskolas pedagogu vadībā, turpinās projekta tēmu – A (arts) ļaunprātīgs izmantošana, R (racism) rasisms, T (threats) draudi, S (stereotypes) stereotipi – izpēti, kā arī izstrādās tematisku plakātu sēriju, kas mobilitātes noslēgumā tiks izstādīti publiskā ekspozīcijā.

Pieteikšanās kārtība
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas ietver vispārīgu informāciju, motivāciju dalībai angļu valodā un īsu radošās darbības pārskatu vai saiti uz sociālo tīklu kontu, kas atspoguļo zināšanas un prasmes specialitātē.
• Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums (ar visu tajā prasīto informāciju) jāiesniedz līdz 2022. gada 31. maijam (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenī blakus dežurantam, kabinetā "Projekti").

Pieteikuma anketa: DOCX

Atlases kritēriji
• Lai arī uz doto brīdi daudzviet ceļojumu ierobežojumi ir atcelti vai samazināti, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un to, ka mobilitāte plānota rudens semestrī, kad iespējams epidemioloģiskās situācijas saasinājums, dalībniekiem vēlams derīgs Covid-19 sertifikāts.
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā, motivācijas vēstulē, radošajā pārskatā sniegtā informācija un atbilstība.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.
Atlases kārtība un turpmākās darbības
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatītas iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus un pedagogus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.
Atlasītajiem dalībniekiem
• Rezultātu paziņošana līdz 10. jūnijam.
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.

Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte

Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.
Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti minēto Erasmus+ projektu ietvaros.
Pirms došanās mobiltātē tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.
Uzziņai par ceļojumu brīdinājumiem https://www.mfa.gov.lv/lv/horvatija-celojumu-bridinajumi