Koka izstrādājumu dizains

Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmā, audzēkņos tiek veidot izpratne par dizainu kā procesu, par priekšmetiskās vides projektēšanas nosacījumiem no ideju skices līdz gatavam darbam.

Mācību procesā, apgūstot kompozīcijas uzbūves principus, dizaina pamatus, materiālu tehnoloģijas, jaunieši tiek rosināti realizēt savas radošās ieceres interjera priekšmetu dizainā un mazās arhitektūras formās pilsētvidē, atklāt savas radošās iespējas jauniešiem palīdz mācību procesā piedāvātās tehnoloģiskās iespējas priekšmetu projektēšanā un projektu realizācijā materiālā.

Galvenie mācību priekšmeti Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmā:
Kompozīcija (attīsta audzēkņu radošo domāšanu).
Materiālmācība un tehnoloģijas (apgūst zināšanas par objektu, mēbeļu un dizaina prototipu izgatavošanai izmantojamiem materiāli, tehnoloģijām un iekārtām).
Rasēšana (apgūst tehniskās grafikas pamatus 2D vidē un iepazīst Liepājas arhitektūras un to detaļu vēsturi).
3D datorprogrammas (apgūst tehniskās grafikas pamatus 3D vidē).
CNC/3D PRINT (apgūst ciparu vadības tehnoloģiju pamatus un realizē dizaina prototipus).
Grafiskais dizains (iepazīstina audzēkņus ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām Adobe Illustrator, Adobe Photoshop).
Dizaina skicēšana (attīsta prasmes ieceri vizualizēt ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem).

Galvenā mācību priekšmetu bāze tiek regulāri papildināta ar dažādiem eksperimentāliem mācību priekšmetiem, piemēram, Dizaina domāšana, Foto, Veidošana, Metāla un keramikas materiālmācība, u.c.

Projektēšanā tiek izmantota 2D un 3D izteiksmes līdzekļi. Materiālu tehnoloģijās, priekšmetu izgatavošanā, tiek izmantotas gan tradicionālās tehnikas, gan datoru ciparu vadības tehnoloģijas. Lai rastu idejas īstenošanai atbilstošāko risinājumu darbos tiek izmantoti ne tikai koka materiāli, bet dažādi, dizaina risinājumam un konstrukcijām piemērotākie materiāli.

Trešā kursa jaunieši dodas mācību ražošanas praksēs uz koka dizaina uzņēmumiem un projektēšanas birojiem, iepazīstas ar jaunām kokapstrādes tehnoloģijām un materiāliem, iegūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas darba vidē.

Mācību laikā jauniešiem ir iespēja iesaistīties ārzemju praksēs, piedalīties konkursos un semināros.

Koka izstrādājumu dizaina speciālists izpilda daļu no dizainera pienākumiem un uzdevumiem izstrādājumu un objektu mākslinieciskās projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus objektu projektus un izstrādājumu paraugus, piedalās izstrādājumu paraugu sagatavošanā ieviešanai ražošanā.

Absolventi ir sagatavoti studijām mākslā, dizainā vai arhitektūrā, kā arī pierādīt sevi, kā jaunajam speciālistam, darba tirgū.