Koka izstrādājumu dizains

"Produkta dizains ir jauna modulārā izglītības programma, kurā izgatavo funkcionālus dizaina produktus. Apgūst ilgtspējīgu domāšanu, dizaina procesā apzina lietotāja vajadzības, veic analogu un konteksta izpēti. Strādā komandā, radoši domā un rada konceptus, ideju skices, izgatavo un testē maketus, 2D un 3D datorprogrammās sagatavo tehniskos un vizuālos projektus. Skolas jaunajās darbnīcās apgūst materiālu un tehnisko risinājumu praktisko pielietojumu un izgatavo funkcionālus dizaina produktus. Gala rezultātu prezentē, izstrādājot vizuālo identitāti kā biznesa ideju."
Produkta dizaina izglītības programmas vadītājs Edijs Ābelis

Uzzini vairāk sarunā ar Latvijas Mākslas profesori Barbaru Ābeli un produktu dizaineru Miku Pētersonu (video).
"Četri gadi Mākslas un dizaina skolā ir gadi tieši SEV. Vienīgie gadi, kas pa īstam ir sev. Četrus gadus atrasties nemitīgā kustībā, nemitīgā izaicinājumā vienam ar otru, labākais, ko sev vari iedot," – Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Barbara Ābele.

.

Mācību procesa laikā no 1. līdz 4. kursam tiek apgūts valsts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu obligātais saturs: Latviešu valoda I, Literatūra, Matemātika I, Angļu valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūra un māksla I, Dabaszinības, Fizika I, Datorika, Sports, kas nodrošina iespēju stāties augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārvalstīs.

Pirmajā kursā visi audzēkņi mācās vienā grupā un attīstīta izpratni par dizaina procesu, kompozīciju, formveidi un iepazīstas ar dažādiem materiāliem un tehnoloģijām, lai otrā kursā varētu izdarīt pamatotu izvēli, kurā materiālā vēlētos realizēt savas dizaina ieceres: kokā, metālā, keramikā.

Paralēli zīmēšanai un gleznošanai galvenie profesionālie mācību moduļi ir:
Dizaina procesi – apgūst kas ir dizains, dizaina veidus, dizaina domāšanas metodes.
Kompozīcija – attīsta radošo domāšanu, apgūst kompozīcijas pamatus un izteiksmes līdzekļus.
Formveide – apgūst veidošanas un maketēšanas iemaņas dizaina produkta telpisko skiču un maketus izveidei.
Materiālu un tehnoloģiju izmantošana dizaina produktu izstrādē – iepazīstas ar dažādu materiālu un tehnoloģiju iespējām dizaina produktu izgatavošanā: metāls, koks, tekstils, keramika, stikls, sietspiedi, apgūs CNC frēzēšanas, lāzergriešanas un vakuumformēšanas tehnoloģiju pamatus.
2D digitālā modelēšana – apgūst tehniskās grafikas (rasēšanas) pamatus 2D vidē un iepazīstas ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
3D digitālā modelēšana – dizaina produktu tehniskos risinājumu izstrāde 3D vidē un dizaina priekšmeta 3D animāciju izstrāde.
Dizaina produktu skicēšana – attīsta skicēšanas iemaņas dizaina produktu vizualizēšanai.
Dizaina produktu izstrāde – no ideju skices līdz gatavam darbam: pielietojot dizaina domāšanu izstrādāt dizaina projektu un izgatavot dizaina produktu pirmparaugu, apgūstot un pilnveidojot praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē (kokā, metālā, keramikā).
Dizaina produktu konteksta izpēte – dizaina kultūrvēsturiskā pieredze, mākslas vēstures laikmetu un reģionu kontekstā.
Vizuālās identitātes izstrāde produktu dizainā - produkta vizuālās identitātes izveide, grafikas dizaina pamatu apguve un zīmolvedības principu pielietošana (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop). Projektu īstenošana produktu dizainā - dizaina projektu īstenošana, izstrādājot un noformējot dizaina projekta risinājumus.
Uzņēmējdarbība dizainā – attīstīt uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai nepieciešamās prasmes dizaina nozarē.

Trešā kursa jaunieši dodas produkta dizainera praksēs uz uzņēmumiem un projektēšanas birojiem, iepazīstas ar jaunām tehnoloģijām un materiāliem, iegūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas darba vidē uzzinot aktualitātes un reālās darba tirgus prasības radošajās industrijās.

Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja iesaistīties ārzemju praksēs, piedalīties konkursos un semināros.

Absolventi ir sagatavoti studijām augstskolās mākslā, dizainā vai arhitektūrā, kā arī pierādīt sevi, kā jaunajam speciālistam, darba tirgū.


Izglītības programmas vadītājs Guntars Ošenieks:

"Koka dizaina nodaļas absolventi spēj radīt pasaulē konkurējošus aksesuārus un dizaina priekšmetus. Šīs nodaļas absolventi kļūst par Latvijas lepnumiem, jo mācās strādāt ar smaidu. Individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus objektu projektus un lietu paraugus, piedalās prototipu izstrādē un to sagatavošanā ražošanai.

Tu būsi sagatavots studijām mākslā, dizainā vai arhitektūrā, kā arī spēsi sevi pierādīt kā dizaina speciālists un uzsākt savu uzņēmējdarbību."