Keramikas izstrādājumu dizains

"Produkta dizains ir jauna modulārā izglītības programma, kurā izgatavo funkcionālus dizaina produktus. Apgūst ilgtspējīgu domāšanu, dizaina procesā apzina lietotāja vajadzības, veic analogu un konteksta izpēti. Strādā komandā, radoši domā un rada konceptus, ideju skices, izgatavo un testē maketus, 2D un 3D datorprogrammās sagatavo tehniskos un vizuālos projektus. Skolas jaunajās darbnīcās apgūst materiālu un tehnisko risinājumu praktisko pielietojumu un izgatavo funkcionālus dizaina produktus. Gala rezultātu prezentē, izstrādājot vizuālo identitāti kā biznesa ideju."
Produkta dizaina izglītības programmas vadītājs Edijs Ābelis

Uzzini vairāk sarunā ar Latvijas Mākslas profesori Barbaru Ābeli un produktu dizaineru Miku Pētersonu (video).
"Četri gadi Mākslas un dizaina skolā ir gadi tieši SEV. Vienīgie gadi, kas pa īstam ir sev. Četrus gadus atrasties nemitīgā kustībā, nemitīgā izaicinājumā vienam ar otru, labākais, ko sev vari iedot," – Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Barbara Ābele.

.

Mācību procesa laikā no 1. līdz 4. kursam tiek apgūts valsts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu obligātais saturs: Latviešu valoda I, Literatūra, Matemātika I, Angļu valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūra un māksla I, Dabaszinības, Fizika I, Datorika, Sports, kas nodrošina iespēju stāties augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārvalstīs.

Pirmajā kursā visi audzēkņi mācās vienā grupā un attīstīta izpratni par dizaina procesu, kompozīciju, formveidi un iepazīstas ar dažādiem materiāliem un tehnoloģijām, lai otrā kursā varētu izdarīt pamatotu izvēli, kurā materiālā vēlētos realizēt savas dizaina ieceres: kokā, metālā, keramikā.

Paralēli zīmēšanai un gleznošanai galvenie profesionālie mācību moduļi ir:
Dizaina procesi – apgūst kas ir dizains, dizaina veidus, dizaina domāšanas metodes.
Kompozīcija – attīsta radošo domāšanu, apgūst kompozīcijas pamatus un izteiksmes līdzekļus.
Formveide – apgūst veidošanas un maketēšanas iemaņas dizaina produkta telpisko skiču un maketus izveidei.
Materiālu un tehnoloģiju izmantošana dizaina produktu izstrādē – iepazīstas ar dažādu materiālu un tehnoloģiju iespējām dizaina produktu izgatavošanā: metāls, koks, tekstils, keramika, stikls, sietspiedi, apgūs CNC frēzēšanas, lāzergriešanas un vakuumformēšanas tehnoloģiju pamatus.
2D digitālā modelēšana – apgūst tehniskās grafikas (rasēšanas) pamatus 2D vidē un iepazīstas ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
3D digitālā modelēšana – dizaina produktu tehniskos risinājumu izstrāde 3D vidē un dizaina priekšmeta 3D animāciju izstrāde.
Dizaina produktu skicēšana – attīsta skicēšanas iemaņas dizaina produktu vizualizēšanai.
Dizaina produktu izstrāde – no ideju skices līdz gatavam darbam: pielietojot dizaina domāšanu izstrādāt dizaina projektu un izgatavot dizaina produktu pirmparaugu, apgūstot un pilnveidojot praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē (kokā, metālā, keramikā).
Dizaina produktu konteksta izpēte – dizaina kultūrvēsturiskā pieredze, mākslas vēstures laikmetu un reģionu kontekstā.
Vizuālās identitātes izstrāde produktu dizainā - produkta vizuālās identitātes izveide, grafikas dizaina pamatu apguve un zīmolvedības principu pielietošana (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop). Projektu īstenošana produktu dizainā - dizaina projektu īstenošana, izstrādājot un noformējot dizaina projekta risinājumus.
Uzņēmējdarbība dizainā – attīstīt uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai nepieciešamās prasmes dizaina nozarē.

Trešā kursa jaunieši dodas produkta dizainera praksēs uz uzņēmumiem un projektēšanas birojiem, iepazīstas ar jaunām tehnoloģijām un materiāliem, iegūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas darba vidē uzzinot aktualitātes un reālās darba tirgus prasības radošajās industrijās.

Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja iesaistīties ārzemju praksēs, piedalīties konkursos un semināros.

Absolventi ir sagatavoti studijām augstskolās mākslā, dizainā vai arhitektūrā, kā arī pierādīt sevi, kā jaunajam speciālistam, darba tirgū.


Izglītības programmas vadītāja Vineta Trumpeniece:

Mūsdienu keramikas materiālu plašais klāsts un dažādās apdedzinājumu tehnikas Tevi patiesi pārsteigs! Keramikas dizains sevī ietver kompozīciju, tās praktisko realizējumu dažādos materiālos, keramikas tehnoloģiju apgūšanu un to pielietošanu radošajā darbā.

Tu tiksi sagatavots studijām mākslā, dizainā sevis izvēlētajā augstskolā, kā arī varēsi pierādīt sevi kā jaunais speciālists darba tirgū, ar savām rokām radīt unikālas un praktiskas lietas un objektus, kā arī nodot savas zināšanas un prasmes citiem interesentiem.


Keramikas izstrādājumu dizains

Mēs sen jau vairs neesam no māla, taču arvien vēl veidojami. Mēs iegūstam arvien jaunas – te iedvesmas, te izpausmes – formas. Mūs veido laiks, veido nosacījumi.
Helēna Demakova

Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma ir viena no senākajām Liepājas Dizaina un mākslas skolas nodaļām. Savu darbību tā sākusi 1928. gadā.

KeID izglītības programma sniedz audzēkņiem vispusīgu izpratni par tradicionāliem un mūsdienīgiem keramikas materiāliem un tehnoloģijām.

Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmā ietilpst: kompozīcija dažādos keramikas materiālos, tās praktiskais realizējums, keramikas tehnoloģijas apgūšana un pielietošana radošajā darbā.

Keramikas izstrādājumu dizains

Audzēkņi praktiski apgūst dažādas tehnikas – trauku virpošanu, dažādu formu un lielumu keramisko izstrādājumu veidošanu no rokas, formēšanu no rullēta plasta, kā arī ģipša formu izgatavošanu un to pielietošanu.

Mācību procesā tiek izmantoti visi keramikas materiāli – akmens masa, porcelāns, šamots, māls u. c., bet iemaņas darbam ar metālu, stiklu un koku audzēkņi var iegūt apvienotajās KeID, MID un KID materiāltehnoloģijas mācību stundās.

KeID izglītības programma virzīta uz mūsdienu dizaina prasībām, saglabā arī savas nozares novada tradīcijas, šeit joprojām tur cieņā etnogrāfiju – Drandas šķīvi no Vidzemes, daudzžuburu svečturi no Latgales, bet īpaši – Kurzemes zarakannu, krūzes un saimes bļodu.


Audzēkņiem mācību procesā iepazīst dažādus keramikas apdedzinājumu veidus: elektriskā ceplī, Raku krāsnī, bet vasaras prakses ietvaros arī bedres un pat Naborigami cepļa dedzinājumus.

Un ikvienas krāsns atvēršana ir patiesi aizraujošs notikums, jo – katram savs brīnums tur iespējams!

Gaidām tevi!

Seko mums:
Facebook