ĪSTENO ERASMUS+ PROJEKTA ĪSTERMIŅA MOBILITĀTI PIKC LMMDV

No 2022. gada 31. oktobra līdz 5. novembrim PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas telpās Alejas ielā 18 tika īstenota ceturtā īstermiņa mobilitāte Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta "Facing ARTS together" Nr. 2020-1-SK01-KA229-078292_3 ietvaros. Mobilitātē kopumā piedalījās 36 audzēkņi un pedagogi no LMMDV, Mākslas un rūpniecības skolas Slovākijā, Svidnīkā (Skola umeleckeho priemyslu Svidnik), Lietišķās mākslas vidusskolas Čehijā, Česki Krumlovā (Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov), kā arī Lietišķās mākslas un dizaina skolas Horvātijā, Zadarā (Škola primijenjene umjetnosti i dizaina).

Projekta ietvaros tiek runāts par tādām aktuālām sociālām tēmām kā varmācība ABUSE, rasisms RACISM, draudi THREATS un stereotipi STEREOTYPES, kas tiek attēlotas kopējā projekta nosaukumā Facing ARTS together lielajiem burtiem. Īstermiņa apmaiņu mobilitāšu laikā visu partnerskolu audzēkņi pēta minētās projekta tēmas, atspoguļojot tās dažādās mākslas formās – fotogrāfijās, plakātos, multimediālās instalācijās un mākslas īsfilmās. Katra no projekta disciplīnām tiek īstenota vienā no dalībvalstīm. Šajā reizē mobilitātes laikā Liepājā visu partnerskolu dalībnieki jauktās starpvalstu grupās mentoru pavadībā kopīgi strādāja, lai izveidotu audiovizuālas instalācijas par aktuālajām problēmām mūsdienu sabiedrībā.

Savukārt pedagogi mobilitātes laikā apskatīja LMMDV mācību telpas, tikās ar mūsu skolas pedagogiem, iepazina tādas mākslas programmas kā Vizuālā māksla un Komunikāciju dizains, vēroja mācību procesu skolā, kā arī apsprieda vidējo profesionālo izglītību Latvijā.

Lai iepazītu kultūrvēsturisko mantojumu Dienvidkurzemē un arī Liepājā, dalībnieki no partnerskolām devās ekskursijā uz Ēdoles pili un Kuldīgu, kā arī apskatīja Karostas teritoriju un Liepājas centru gidu pavadībā.

Projekts turpināsies līdz 2023. gada 31. augustam.

Vairāk informācija par projektu:
https://lmmdv.edu.lv/facing-arts-together
https://facingartstogether.weebly.com
https://www.facebook.com/Facing-ARTS-together-Erasmus-Project

Projekta vadītāja
Ineta Birziņa
E-pasts: ineta.birzina@lmmdv.edu.lv


lidzfinanse-ES-Erasmus