Interjera dizains

Izglītības programmas vadītājs Dita Lesiņa:

Mācību procesā interjera dizains tiek aplūkots kā mākslinieciski radošs process, kas jāsasaista ar ēkas būvkonstrukcijām un arhitektūru.

Savus mācību darbus izstrādāsi līdzīgi kā interjera vai arhitektūras projektēšanas birojā, kur Tev būs iespēja izvēlēties atbilstošu specializāciju, strādāt komandā izmantojot BIM (būvniecības informācijas modelēšanu).


Interjera dizains

Izglītības programma INTERJERA DIZAINS
Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskola, Alejas iela 18, Liepāja
Profesionālā kvalifikācija: interjera dizainera asistents (3. PKL)
Profesionālās izglītības izglītības ieguves forma: klātiene
Profesionālās izglītības programmas ilgums: 4 gadi
Mācību/studiju maksa: valsts budžets
Nodaļas vadītāja: Dita Lesiņa

Apgūstamie mācību priekšmeti
(modulārās izglītības programma):
Zīmēšana
Gleznošana
Kompozīcija – attīsta radošo domāšanu un trenē precizitāti, apgūst kompozīcijas pamatprincipus un izteiksmes līdzekļus.
Dizaina procesi – apgūst kas ir dizains, dizaina veidus, dizaina izstrādes metodes.
Tehnisko rasējumu izstrāde – apgūst rasēšanas pamatus, rasējumu noformēšanu atbilstoši tehniskās grafikas prasībām.
Interjera projektēšana privātai/publiskai telpai – izstrādā interjera projektus gan vienai telpai, gan telpu grupām, analizē lietotāju vajadzības, cilvēka ergonomiku, funkciju plānošanu, rada interjera koncepciju, interjera apdares materiālu, mēbeļu un apgaismojuma risinājumus.
Grafikas dizains – iepazīstina izglītojamos ar vektorgrafikas (Adobe Illustrator), rastra grafikas (Adobe Photpshop) datorprogrammām, fotografēšanas pamatiem, grafikas dizaina lietojumu interjerā un navigācijas dizainā.
Maketēšana – iepazīstas ar dažādu materiālu (papīrs, kartons, koks, metāls, ģipsis, plastikāti) un tehnoloģiju iespējām maketu izstrādē (CNC frēzēšana, lāzergriešana, telpas skenēšana, 3D drukāšana).
3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē – apgūst datorprogrammas ArhiCAD, Revit, Twinmotion, lai izstrādātu interjera dizaina projektu, tā rasējumus, 3D vizualizācijas, animācijas un virtuālās realitātes prezentācijas, BIM – būvniecības informācijas modelēšanas sistēmu.
Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā – apgūst dizaina un arhitektūras vēsturi, interjera vēsturiskos stilus, kultūrvēsturisku objektu izpēti.
Aprites ekonomikas piemērošana dizainā – iepazīstas ar ilgtspējīgu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu dažādās dizaina nozarēs.
Uzņēmējdarbība dizainā – attīsta uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai nepieciešamās prasmes dizaina nozarē.
Interjera dizainera asistenta prakse – otrā un trešā kursa noslēgumā jaunieši dodas praksē uz uzņēmumiem un projektēšanas birojiem, iepazīstas ar darba vidi, darba tirgus prasībām, attīsta komunikācijas prasmes.

Interjera dizaina izglītības programma sagatavo interjera dizaina speciālistus, kas darbojas interjera dizaina projektēšanā, plānošanā, organizēšanā, sagatavošanā un realizācijā. Interjera dizaina speciālists spēj strādāt speciālistu vadībā, kā arī sadarbojas ar citiem speciālistiem, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Audzēkņi mācību procesa laikā apgūst kompozīciju, grafiskā dizaina pamatus, maketēšanu, ergonomiku, rasēšanu, projektēšanu, kas ietver mēbeļu izvietojumu plānā, formu stilizāciju, dzīvokļu un ēku plānojumu, dažādus apdares materiālus, apgaismojuma risinājumus, krāsas, mūsdienu interjera dizaina tendences u.c. tēmas, kas attīstīta telpisko izjūtu un domāšanu, lai izstrādātā telpa būtu piemērota paredzētajai funkcijai.

Tiek veidota izpratne par interjera dizainera profesionālo specifiku un uzdevumiem, kas sevī ietver: darbības plānošanu, organizēšanu, izpēti, dokumentācijas izstrādi, realizēšanu, prezentēšanu un analizēšanu. Mācību procesā attīstās radošās spējas, kuras izmanto gan estētisku, gan mākslinieciski vērtīgu, gan radošu interjeru izstrādē. Šie darbi katra mācību semestru beigās jāprezentē, jāargumentē un jāpamato sava ideja un risinājumi.

Mācību priekšmeti savā starpā integrēti, kas ļauj kvalitatīvāk izstrādāt konkrēto uzdevumu vai projektu. Skola sniedz visas nepieciešamās zināšanas, lai studenti spētu sadarboties ar citu profesiju speciālistiem. Prasības uzdevumu izpildei ir ļoti augstas, tiek vērtēts gan mākslinieciskais risinājums, gan tehniskais sniegums, gan noformējuma kultūra un precizitāte. Audzēkņiem ir iespēja savus projektus risināt ar dažādu datorgrafikas programmu palīdzību: Adobe Illustrator, Adobe Photpshop, ArhiCAD, AutoCad, Revit u.c.

Mācību procesa laikā pasniedzēji attīsta audzēkņa personību, viņu radošās spējas interjera dizaina specialitātē un motivāciju tālākai izglītībai. Skola nodrošina iespēju paplašināt savu redzesloku apmeklējot dažādu jomu profesionāļu vieslekcijas un meistarklases, kā arī papildus apgūt zīmēšanu un gleznošanu, lai sagatavotos iestājeksāmeniem izvēlētajās augstākās izglītības iestādēs. Kvalifikācijas iegūšanai 4. kursa noslēgumā izglītojamie kārto kvalifikācijas eksāmenu. Pēc mācību programmas beigšanas Interjera dizaina absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa studiju programmās gan Latvijas augstskolās, gan ārzemēs, kā arī strādāt izvēlētajā specialitātē.

Seko mums Facebook