Interjera dizains

Izglītības programma INTERJERA DIZAINS
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, Toma iela 23/25

Profesionālā kvalifikācija: interjera dizaina speciālists (3.PKL)
Profesionālās izglītības izglītības ieguves forma: klātiene
Profesionālās izglītības programmas ilgums: 2 un 4 gadi  
Mācību/studiju maksa: valsts budžets
Nodaļas vadītājs: arhitekts Gundars Vērpe

Apgūstamie priekšmeti:
• kompozīcija,
• amata mācība,
• datorgrafika
(CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photpshop, ArhiCAD programmas),
• foto mācība,
• materiālmācība,
• tehnoloģija,
• maketēšana,
• projektēšana,
• arhitektūras teorija un vēsture,
• rasēšana,
• vides mācība

Interjera dizaina izglītības programma sagatavo interjera dizaina speciālistus, kas darbojas interjera dizaina projektēšanā, plānošanā, organizēšanā, sagatavošanā un realizācijā. Interjera dizaina speciālists spēj veikt individuālo uzņēmējdarbību, spēj strādāt speciālistu vadībā, kā arī sadarbojas ar citiem speciālistiem, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Audzēkņi mācību procesa laikā apgūst kompozīciju, krāsu mācību un grafiskā dizaina pamatus, maketēšanu, projektēšanu, ergonomiku, funkcionalitāti, rasēšanu, mēbeļu izvietojums plānā, formu stilizāciju, dzīvokļu un māju plānus, dažādus apdares materiālus, mēbeļu formas, apgaismojuma risinājumu, krāsas u.c. lietas, kas attīstīta telpisko izjūtu un domāšanu, lai izveidotā telpa būtu piemērota paredzētajai funkcijai.

Tiek veidota izpratne par interjera dizainera profesionālo specifiku un uzdevumiem, kas sevī ietver: darbības plānošanu, organizēšanu, dokumentācijas izstrādi, realizēšanu, prezentēšanu un analizēšanu. Mācību procesā attīstās radošās spējas, kuras izmanto gan estētisku, gan mākslinieciski vērtīgu, gan kreatīvu interjera dizainu izstrādē. Šie darbi katra mācību semestru beigās jāprezentē, jāargumentē un jāpamato sava ideja un projekts. Pastāvīgi sekojam līdzi mūsdienu interjera dizaina attīstības tendencēm.

Mācību priekšmeti savā starpā integrēti, kas ļauj kvalitatīvāk izstrādāt konkrēto uzdevumu vai projektu. Skola sniedz visas nepieciešamās zināšanas, lai studenti spētu sadarboties ar citu, saistītu profesiju speciālistiem. Prasības uzdevumu izpildei ir ļoti augstas, tiek vērtēts gan mākslinieciskais risinājums, gan tehniskais sniegums, gan noformējuma kultūra kopumā. Savus darbus audzēkņi attēlo ar šādām datorgrafikas programmām: Adobe Illustrator, Adobe Photpshop, ArhiCAD, AutoCad u.c.

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem, izglītības programma paredz vispārizglītojošus mācību priekšmetus, kas palīdz audzēkņiem sevi attīstīt un pilnveidot, kļūt par izglītotiem un radoši attīstītiem cilvēkiem.

Mācību procesa laikā pasniedzēji attīsta audzēkņa personību, viņu radošās spējas interjera dizaina specialitātē un motivāciju tālākai izglītībai. Pēc mācību programmas beigšanas Interjera dizaina absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa studiju programmās gan Latvijas augstskolās, gan ārzemēs, kā arī strādāt izvēlētajā specialitātē.

Seko mums Facebook