Izglītības programmas vadītājs Andris Kontauts:

"Mēdz teikt, ka mūzika dzimst trīs reizes - pirmo reizi komponistā, otro reizi izpildītājā, trešo reizi klausītāju sirdīs. Mums aktuāla ir kora mūzikas kultūra un diriģēšanas māksla. Mēs uzstādām mērķus un sasniedzam tos! Esam mērķtiecīgs, vienots un radošs kolektīvs, atvērts jauniem izaicinājumiem," uzsver Anete Maže, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolvente.

Absolvējot šo nodaļu, Tev būs iespēja strādāt sev interesējošā profesijā – Tu varēsi būt koru diriģents, dziedātājs, pasākumu vadītājs, dziedāšanas skolotājs vai strādāt citās līdzīgās jomās.


LMMDV

Kvalifikācija: Kormeistars, kora dziedātājs
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas diriģēšanas nodaļas audzēkņiem, apgūstot izglītības programmu un turpinot studijas augstskolā, ir iespēja strādāt sev interesējošā profesijā:
• Koru diriģents
• Kora dziedātājs
• Koncertmeistars
• Solists
• Pasākumu vadītājs
• Dziedāšanas skolotājs
• Bekvokāla dziedātājs, un jebkurā citā sev saistošā profesijā, kurā nepieciešamas muzikālās zināšanas, dziedāšanas prasmes vai organizatoriskās spējas.

"Mēdz teikt, ka mūzika dzimst trīs reizes – pirmo reizi komponistā, otro reizi izpildītājā, trešo reizi klausītāju sirdīs. Mēs mācāmies apbrīnot mūziku, tās rašanos, tās izpildīšanu un arī klausīšanos. Mums aktuāla ir kora mūzikas kultūra, diriģēšanas māksla un pieredzes krāšana. Mēs uzstādām mērķus, sasniedzam tos un atkal no jauna meklējam jaunus mērķus, lai tos sasniegtu. Esam mērķtiecīgs, vienots un radošs kolektīvs, kas vienmēr ir atvērts jauniem izaicinājumiem."
LMMDV III kursa diriģēšanas nodaļas audzēkne Anete Maže

Mācoties mūsu skolā, ir iespēja iegūt pieredzi koru koncertos, konkursos un citos pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, dziedot skolas koros un arī Liepājas pilsētas koros. LMMDV kori ir aktīvi, draudzīgi un vienmēr priecīgi uzņemt jaunus dziedātājus savā pulkā. Ir iespēja sevi pilnveidot arī mūsu skolas bigbenda radošajos koncertos, dziedot bekvokālu vai solo.

"Dari vairāk, nekā spēj, un lidosi augstāk, nekā esi sapņojis."
Mūsu skolas diriģēšanas nodaļas absolvents, Vispārējo latviešu dziesmusvētku virsdiriģents Gints Ceplenieks.

Kļūsti par diriģentu! Iedvesmo sevi! Iedvesmo citus!

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par kora dziedātāju, kormeistaru. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno kora diriģēšanas studiju programmas.

Kas jāmācās:
Profesionālie mācību priekšmeti - diriģēšana, partitūras lasīšana, dziedāšana, klavieres, kora literatūra, koris, kora mācība, mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, polifonija, mūzikas literatūra.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.