PIKC LMMDV ĪSTENOS PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTU "WE ALL ARE ALCHEMISTS!"

PIKC LMMDV sadarbībā ar partnerorganizācijām no Francijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr. 2020-1-FR01-KA229-079788_5 "WE ALL ARE ALCHEMISTS!"

Projektā iesaistītas Eiropas Liceju parlamenta organizācijas sadarbības skolas, kurās tiek realizētas izglītības programmas juveliermākslā. Erasmus+ projekta koordinējošā skola ir no Francijas, bet sadarbības partneri ir Beļģija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija - Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Projekta viena no galvenajām aktivitātēm ir rotu gatavošana katrā skolā un kopīgas rotu ceļojošās izstādes prezentēšana sadarbības valstīs, kā arī plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz partnerskolām un juveliermākslas konkursa organizēšana Spānijā un Latvijā.

Ar 2021./2022. mācību gadu Izglītības programmas "Metāla izstrādājumu dizains" ietvaros piedāvās jaunus laikmetīgus modulārās izglītības virzienus – "Produktu dizains" un "Modes aksesuāru dizains", kas ir veidota ciešā un elastīgā sasaistē ar aktuālajām darba tirgus prasībām radošajās industrijās. Jaunie virzieni iekļausies mācību procesa norisē, realizējot šo Erasmus + projektu.

LMMDV no 2001. gada aktīvi darbojas kā oficiāli uzņemta partnerskola Eiropas Liceju Parlamenta (P.L.E.) organizācijā. Tā apvieno profesionālās mācību iestādes Eiropā, kuras realizē izglītības programmas juveliermākslā. Sadarbībā ar Eiropas partnerskolām tiek realizēti dažādi Erasmus+ projekti – gan skolas sadarbības jomā, gan realizējot audzēkņiem prakses un apgūstot jaunas tehnoloģijas.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.
PIKC LMMDV kopējais programmas Erasmus+ finansējums ir 15 629 EUR.

Publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja
Sanda Liepa-Vjakse
E-pasts: sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus