SAŅEMTS VKKF ATBALSTS DIZAINA NOZARES PROJEKTA ĪSTENOŠANAI

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021. gada otrais konkurss, kura ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu arhitektūras un dizaina nozarē iesniegtā projekta realizēšanai – 2570 eiro piešķirts projekta "Konkurss Komunikāciju dizaina nozarē" īstenošanai.

Ar 2021. gadu tiks uzsākta Komunikāciju dizaina modulārās programmas ieviešana vidējā profesionālā izglītībā. Saskaņā ar IZM rīkojumu Nr. 1-2e/21/119 "Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem" Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora Komunikāciju dizaina modulārai programmai metodiskā darba virsvadība ir noteikta PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 495 paredz pienākumu organizēt seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus izglītojamiem un pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Lai sekmētu profesionālo izcilību un aptvertu pēc iespējas plašāku nozaru jomas, PIKC LMMDV kā Metodiskais virsvadītājs iniciē konkursu Komunikācijas dizaina jomā. Līdz ar to biedrība sadarbībā ar PIKC LMMDV 2021./2022. mācību gadā organizēs konkursu tām vidējās profesionālās izglītības iestādēm, kas Latvijā īsteno Komunikāciju dizaina modulāro programmu.

Ar konkursa starpniecību tiks sekmēta izpratne par izglītības satura maiņu, jauno izglītības standartu, jaunajām modulārās izglītības programmām kā izglītojamajiem un viņu vecākiem; potenciālajiem izglītojamajiem; tā arī sabiedrībai kopumā.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
mob. +371 29604489