Informatīvā diena Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā

LMMDV informatīvās dienas Zoom saite:

https://zoom.us/
ID: 5876522691  
Parole: 3401

IESTĀJEKSĀMENS GLEZNOŠANĀ

(klusā daba ar trīs priekšmetiem) notiks klātienē 17. vai 25. martā.

Eksāmenam iepriekš jāpiesakās līdz 15. martam uz 17. martu un līdz 23. martam uz 25. martu iesūtot aizpildot pieteikšanās anketu: Google forms.

Uz iestājpārbaudījumiem jāierodas ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un papīru (A3 formāts), izvēlētās tehnikas krāsas – akvareļa, guaša, akrila vai eļļas krāsas, otas, zīmuli, dzēšgumiju un trauku ūdenim.