Turpinās rotu izgatavošanas meistarklases

PIKC LMMDV programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "Art@Heart – Social Handcraft Experience" līguma Nr. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157 ietvaros 2022./2023. mācību gada 1. semestrī turpinās īstenot 40 dienu teorētiskās un praktiskās rotu izgatavošanas meistarklases. Tās notiks 2022. gada oktobrī un novembrī. Galvenā tēma ir ētiskas un ilgtspējīgas rotas dizains, izmantojot ilgtspējīgus un otrreiz izmantojamus materiālus – āda un metāls.

Pirmā nodarbība notika 5. oktobrī pulksten 16.00 Modes aksesuāru dizaina nodaļā. Tās laikā dalībnieki guva ieskatu meistarklašu teorētiskajā daļā un praktiskajā norises kārtībā, kā arī tika iepazīstināti par projektu kopumā, tā ietvaros plānotajām darbībām, mērķiem un paredzamo gala rezultātu. Meistarklašu noslēgumā 2022. gada 25. novembrī izstāžu zālē Alejas ielā 18 tiks atklāta publiski pieejama izstāde, kura interesentiem būs pieejama līdz 2022.gada 8. decembrim. Tāpat tiks nodrošināts projekta ietvaros radīto ilgtspējīga dizaina rotu atspoguļojums digitālajās platformās.

Dalību projektā turpina 10 dalībnieki vecumā no 18 gadiem, kuri, atbilstoši projektā noteiktajai mērķauditorijai, saskaras ar sekām, ko radījusi Covid-19 izraisītā krīze radošajās jomās.

Projekta mērķis ir uzlabot prasmju un kompetenču pilnveidi, kas stiprina radošumu, veicina kvalitāti un inovācijas, un atbalsta dalībnieku radošo potenciālu, veicinot kultūras un radošo nozaru noturību. Rezultātā tiks attīstītas dalībnieku profesionālās prasmes, kas veicina efektīvāku iesaisti darba tirgū.

Meistarklases tiks īstenotas 40 dienās 2022. gada oktobrī un novembrī. Dalībnieki turpinās apgūt teorētiskos pamatus, kā arī realizēs iecerētās idejas materiālā un materiālu kombinācijās. Praktisko darbību nodrošinās Produktu dizaina (Metāla izstrādājumu dizains) un Modes aksesuāru dizains (Ādas izstrādājumu dizains) modulāro programmu pedagogi.

Projekta aktivitātes finansētas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "Art@Heart – Social Handcraft Experience" līguma Nr. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Associazione Atelier Degli Artigianelli (Itālija), projekta partneri LAO Le Arti Orafe (Itālija), Fondazione Spazio Reale (Itālija), Escuela de Arte 3 (Spānija), PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (Latvija).

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši no 01.05.2021 līdz 30.04.2023.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi visām projekta aktivitātēm arī projekta oficiālajos sociālo tīklu kontos:
https://www.facebook.com/Erasmus-Art-Heart-104792775210295
https://www.instagram.com/erasmusartheart/

lidzfinanse-ES-Erasmus