SAŅEMTS VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2023. gada pirmais regulārais projektu konkurss un mērķprogrammas, kuru ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu projektu īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros apstiprināts iesniegtais projekts "MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 1731,00 EUR obojas mēlīšu ēveles iegādei.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 1. regulārajā kultūras projektu konkursā Mūzikas un dejas mākslas nozarē apstiprināti projekti "Jam Session", kam piešķirti 3040,00 EUR, "VII Starptautiskais klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss", kam piešķirti 1500,00 EUR un "Meistarklases profesionālai pilnveidei", kam piešķirti 3325,00 EUR.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 1. regulārajā kultūras projektu konkursā Dizaina un arhitektūras nozarē apstiprināti projekti "Dizaina dienas 2023", kam piešķirts 2800,00 EUR, un "Radošās dienas", kam piešķirts 6830 EUR.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros atbalstīts projekts " Materiāltehniskās bāzes pilnveide LMMDV dizaina izglītības programmās", kam piešķirts 4500,00 EUR.

Projekta vadītāja
Anete Verbicka
E-pasts: anete.verbicka@lmmdv.edu.lv

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv


VKKF-logo