SAŅEMTS ATBALSTS MATERIĀLU BIBLIOTĒKAS IZVEIDEI

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2022. gada trešais regulārais kultūras projektu konkurss un mērķprogrammas, kura ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu projekta īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā dizaina un arhitektūras nozarē apstiprināts LMMDV iesniegtais projekts “Materialitēka (Materiālu bibliotēkas) izveide dizaina un arhitektūras izglītības attīstībai”. Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 4200,00 EUR materiālu bibliotēkas rokasgrāmatas satura izstrādei un noformējuma izveidei.

Materiālu bibliotēkas izveide Latvijas vidējās profesionālās un augstākās izglītības jomās ir inovatīvs projekts, jo šobrīd nevienā kultūrizglītības iestādē nav pieejamas materiālu bibliotēkas, kas sniedz zināšanas un izpratni par dažādu materiālu izmantošanas un apstrādes iespējām ar konkrētām iekārtām. LMMDV ir pabeigta ERAF projekta 2. kārtas būvniecība, kur plašās telpās ir iekārtota skolas bibliotēka un kā viena no tās sastāvdaļām – materiālu bibliotēka. VKKF projekta īstenošanas gaitā materiālu bibliotēkā tiks izvietoti sistematizēti materiālu paraugi (koks, āda, metāls, tekstils, keramika, u.c.) ar apstrādes variācijām ar LMMDV rīcībā esošajām iekārtām, kā arī tiks izstrādāts informatīvs materiāls (lietotāja dienasgrāmata) ar materiālu apstrādes aprakstiem, fotogrāfijām , izmantotajām tehnoloģijām un metodēm, iekārtu pieejamību un atbildīgā pedagoga kontaktinformāciju. Tādējādi ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar materiālu bibliotēkas saturu, kā arī pieteikt mācību vai darba vizīti.

Projekts turpināsies līdz 2023. gada 1. novembrim.

Projekta vadītāja
Ineta Birziņa
E-pasts: ineta.birzina@lmmdv.edu.lv


VKKF-logo