Saņemts VKKF atbalsts projektu īstenošanai mūzikā

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda pirmais, 2020. gada konkurss, tā ietvaros PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola saņems atbalstu Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana". Piešķirtais finansējums – 3400 EUR "Konkurētspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV".

"Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC LMMDV saņems finansiālu atbalstu Mūzikas un dejas mākslas nozares projektu konkursā. Piešķirtais finansējums – 1200 EUR konkursa "Vēju ritmi 2020" īstenošanai.

Projektu vadītāja:
Anete Verbicka
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv