Izstādes atkāšana, unikāla dāvana un svētki koncertzālē "Pūt vējiņi"

Sveicot lielajā jubilejā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, tās audzēkņus, pasniedzējus un ikvienu, kas savas dzīves laikā bijis saistīts ar šo mācību iestādi, Dienvidkurzemes novada pašvaldība dāvanu bija sarūpējusi sadarbībā ar Sabiedrisko mediju biedrību. Tas ir aptuveni 35 stundu garš videomateriāls, kurā ir 31 dažāda garuma filma par deviņiem mūsu apriņķa mūzikas un mākslas dižgariem: Valdi Vikmani, Ludvigu Leiti, Ludvigu Bertovski, Jāni Dreimani, Ēvaldu Dajevski, Rihardu Rubīnu, Aldi Kļaviņu, Agri Engelmani un Induli Ozoliņu.

Visu šo materiālu vairāk nekā 20 gadu laikā apkopojis Sabiedrisko mediju biedrību pārstāvis Verners Bokums. "Tas viss sākās, kad diriģents Jēkabs Ozoliņš mani uzaicināja nofilmēt vienu viņa koncertu," atceras V. Bokums. "Toreiz viņš man teica: tas viss ir jāfiksē, lai paliek nākotnei."