Dalībnieku pieteikumu atlase Kuldīgas radošajai vasaras skolai

Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidence aicina interesentus pieteikties Kuldīgas radošajai vasaras skolai “Pakalpojuma dizains muzejos”. Piecu dienu laikā pieredzējušu pasniedzēju vadībā dalībnieki iepazīs pakalpojuma dizainu kā universālu un plaši pielietojamu dizaina domāšanas metodi – lielisku palīglīdzekli ikdienas darbā. Vasaras skolas notiks no 16. līdz 20. augustam Kuldīgā.

Vasaras skolas tēma izraudzīta sadarbībā ar biedrību "Creative museum". Dalībniekiem būs iespēja par pakalpojumu dizaina metožu izmēģinājuma lauku izmantot Latvijas muzeju un citu atmiņu institūciju izvirzītos problēmjautājumus.

Covid-19 pandēmija un tai sekojošā sociālā distancēšanās ir mainījusi ierasto ikdienas kārtību un darbu ritējumu globālā mērogā. Pārmaiņas neizbēgami skārušas dažādas pakalpojumu nozares gan privātajā, gan publiskajā sektorā, tajā skaitā – muzejus un atmiņu institūcijas, izgaismojot virkni sāpīgu jautājumu. Jau pirms pandēmijas tika runāts par pieejamību sabiedrībai plašā šī jēdziena izpratnē, ar to domājot universālo dizainu, viesmīlības principus, lietojamību, ekspozīciju saturu un interpretāciju. Līdz ar Covid-19 aktualizējusies nepieciešamība pēc jauniem apmeklētāju sasniegšanas un komunikācijas veidiem, mūsdienīgiem digitālajiem risinājumiem un pats galvenais – spējas ātri piemēroties mainīgajai situācijai un nodrošināt gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem draudzīgu vidi aktuālo drošības pasākumu ietvaros.

Piecās dienās tiks apgūtas visas pakalpojumu dizaina stadijas – izpēte, problēmas formulēšana, risinājuma un prototipa radīšana, prototipu testēšana, risinājuma pilnveide, procesa kopsavilkšana (apkopošana). 20. augustā, Vasaras skolas noslēguma dienā, to papildinās publisko lekciju diena par aktuālajām dizaina un pakalpojumu nozares tēmām. 

Kuldīgas radošā vasaras skola tiek īstenota saskaņā ar sadarbības projektu Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" (CCI & Sustainability) ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014–2020 atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet partneri – Klaipēdas kultūras komunikāciju centrs (Klaipēdas pašvaldība), Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija un Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola". Projekta kopējais finansējums ir 220 193,06 EUR, t.sk. ERAF finansējums 187 164,08 EUR. Projekta ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas naktsmītne un ēdināšana 6 dalībniekiem.

Informācija par projektu un Kuldīgas radošās vasaras skolas dalībnieku pieteikuma veidlapa pieejama www.kuldiga.lv > Pašvaldība > Projekti. Kontaktpersona: Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidences projektu koordinatore Juta Kasakovska juta.kasakovska@kuldiga.lv. Pieteikumus sūtīt līdz 15. jūlijam.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Lejuplādēt pieteikuma anketu

Kontaktinformācija:
Juta Kasakovska
juta.kasakovska@kuldiga.lv