Projekts "Pumpurs" motivē audzēkņus priekšlaicīgi nepārtraukt mācības

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) ESF projekta "PuMPuRS" ietvaros 2020./2021. mācību gadā sniedza papildu atbalstu vismaz vienai trešdaļai skolas audzēkņu, kas ir teju divtik nekā gadu iepriekš: 1. semestrī – 25, 2. semestrī – 31. Skola sniedza individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī atbalstīja audzēkņus finansiāli, sedzot daļu naktsmītņu izmaksu.

Projektā "PuMPuRS" atbalsts audzēkņiem tiek sniegts jau no 2017. gada marta, un paredzēts, ka tas turpināsies līdz 2023. gada decembrim. Atbalstu projektā saņem izglītojamie, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Riska iemesli var būt dažādi, piemēram, saistīti ar mācību vidi, ģimenes situāciju, sociālo vidi, veselību u.tml. Minēto iemeslu dēļ audzēknis var apsvērt iespēju pamest mācības skolā. Skola strādā preventīvi, proti, cenšas savlaicīgi pamanīt riskus un sniegt palīdzību un atbalstu, lai izvairītos no galējā lēmuma – mācību pārtraukšanas. Visbiežāk audzēkņi saņem individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī pārrunas ar skolas atbalsta personālu, piemēram, skolas psihologu. Šādu atbalstu saņem audzēkņi gan vispārizglītojošajās, gan profesionālajās izglītības iestādēs.

Iepriekšējā mācību gada noslēgumā un arī šajā mācību gadā Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā, kā arī citu iemeslu dēļ, atbalsts mācībās skolēniem bija ļoti nepieciešams. Sniedzot individuālās konsultācijas, pedagogiem bija iespēja mazināt iepriekšējā izglītības posmā radušos robus audzēkņu zināšanās. Mācību darbs šajā laikā bija sarežģīts, to būtiski ietekmēja arī pāreja uz attālinātu mācību procesu. Daļa jauniešu nonāca krīzes situācijā – zuda motivācija mācīties un viņi kļuva grūtāk sasniedzami.

Novērots, ka ir audzēkņi, kuri nespēj mācīties attālināti dažādu iemeslu dēļ. Visbiežāk bija veselības vai psiholoģiska rakstura sarežģījumi, arī mācībām nepiemēroti sadzīves apstākļi, vairāki skolēni vienā ģimenē u.tml. Protams, bija arī tādi audzēkņi, kuriem mācīšanās mājas apstākļos bija emocionāli vienkāršāka un viņi turpināja veiksmīgi komunicēt ar skolotājiem. Rezultātā viņu sekmes pat uzlabojās un individuālu atbalstu nevajadzēja. Skola slēdza vienošanos ar audzēkņiem (vai viņu vecākiem), kuriem papildu atbalsts bija nepieciešams. Katram skolēnam tika izveidots individuāls atbalsta plāns un atbalsta ilgums nebija ierobežots – to varēja saņemt abus semestrus.

Audzēkņiem bija iespēja saņemt individuālās konsultācijas gan attālināti – virtuālajā vidē, gan arī klātienē – skolā. Izvērtējot katra audzēkņa situāciju un iespējamos riskus, tika pieņemti lēmumi par piemērotāko atbalsta formu. Klātienē audzēkņi saņēma individuālās konsultācijas galvenokārt profesionālajos mācību priekšmetos, kuru apguve attālināti ir praktiski neiespējama, piemēram, keramikā vai metāla apstrādē.

Attālinātā mācību procesa dēļ mazinājās pieprasījums pēc finansiālā atbalsta naktsmītņu izmaksu segšanai un individuālo mācību līdzekļu iegādei, jo vairums audzēkņu attālināto mācību laikā uzturējās savā dzīvesvietā, nevis kopmītnēs.

PIKC LMMDV Projekta "Pumpurs" koordinatore:
Ineta Birziņa
ineta.birzina@lmmdv.edu.lv