PIKC LMMDV pilnveido materiāltehnisko bāzi

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Valts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros īstenoja atbalstīto projektu "PIKC LMMDV programmas "Māksla" materiāli tehniskās bāzes pilnveide" līguma Nr. 2021-1-VIZ-M04040.

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Valts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros īstenoja atbalstīto projektu "PIKC LMMDV programmas "Māksla" materiāli tehniskās bāzes pilnveide" līguma Nr. 2021-1-VIZ-M04040.

Projekta ietvaros modernizēts PIKC LMMDV aprīkojums, to papildinot ar četrām grafiskajām planšetēm, kas nodrošinās padziļinātu prasmju apguvi grafikā un ilustrācijā atbilstoši izstrādātajam izglītības programmas saturam un metodikai. Tas savukārt sekmēs audzēkņu izcilību veidošanos, konkurētspēju, prasmju un zināšanu līmeni, lai spētu sevi piedāvāt darba tirgū, veikt patstāvīgu radošo darbību vai turpinātu izglītību augstākajā līmenī grafikas, glezniecības, ilustrācijas vai tēlniecības jomās.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
mob. +371 29604489

VKKF-logo