Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Mobilitātei uz Gvadiksas Mākslas skolu Spānijā (http://www.escueladearteguadix.es) aicināti pieteikties Koka izstrādājumu dizaina, Produktu dizaina (KID) programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots – divi.

Mobilitāte plānota laika posmā no 2024. gada 28. janvāra līdz 2024. gada 10. februārim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.

• Mobilitāte notiks Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmās uzņemošajā organizācijā, kas orientējas uz māksliniecisku mēbeļu izgatavošanu (http://www.escueladearteguadix.es)
• Mobilitātē dosies līdzi viena vai divas pavadošās personas.
• LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi kā pavadošā persona aicināti pieteikties elektroniski.
• Pieteikšanās kārtību audzēkņiem un personālam skatīt zemāk.

Pieteikšanās kārtība audzēkņiem:
• Lai audzēkņi pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda tiešsaistes anketa un jāsagatavo Europass CV angļu valodā, kurus nepieciešams augšupielādēt elektroniskajā pieteikšanās formā, kas pieejama Google forms
• Augšupielādējot failus, tā nosaukumā jānorāda savs vārds uzvārds un izglītības programmas saīsinājums.
Pieteikums un Europass CV jāiesniedz elektroniski augstāk norādītajā saitē līdz 2023. gada 24. novembrim (ieskaitot).
Europass CV var izveidot https://ej.uz/lmmdveuropasscv (sadaļa veidot jaunu CV).
• Atbalstu Europass CV izveidē var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša (e-pasts: nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv).

Atlases kritēriji:
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Pieteikšanās kārtība pavadošai personai:
• LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi mobilitātē kā pavadošā persona aizpilda tiešsaistes pieteikuma anketu, kas pieejama Google forms

Atlases kārtība un turpmākās darbības:
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatīti iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte.
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti mobilitātes finansējuma līgumi un mobilitātes mācību līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja būs ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.
Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem: Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus