Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Mobilitātei uz uzņēmumu Barselonā, Spānijā aicināti pieteikties 3. un 4. kursa Multimediju dizaina, Audiovizuālās komunikācijas dizaina, Grafikas dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots – 1 (MMD/AVD) un 1 (GD/RD).

• Mobilitāte notiks uzņēmumā “Selvatika” (https://selvatika.shop/), kas ir lokāls Barselonas zīmols, kas kopš 2012. gada rada apģērbu kolekcijas sievietēm ar ekskluzīviem un oriģināliem dizainiem.
• Mobilitātes laikā dalībnieku uzdevums būs vērsts uz iesaisti uzņēmuma Ziemassvētku kampaņas sagatavošanā. Darba uzdevumos ietilps – tīmekļa vietnes pilnveidošana, satura papildināšanu un vietnes "atsvaidzināšana"; iepakojuma sagatavošana un vizuālā satura veidošana digitālajam mārketingam.
• Dalībniekiem nepieciešamas priekšzināšanas, lai spētu veikt plānotos darba uzdevumus.
• Mobilitāte plānota laika posmā no 12. novembra līdz 25. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.
• Mobilitātē dosies līdzi viena pavadošā persona. LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi kā pavadošā persona aicināti pieteikties elektroniski.
• Pieteikšanās kārtību audzēkņiem un personālam skatīt zemāk.

Pieteikšanās kārtība audzēkņiem:
• Lai audzēkņi pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda tiešsaistes anketa un jāsagatavo Europass CV angļu valodā, kurus nepieciešams augšupielādēt elektroniskajā pieteikšanās formā, kas pieejama https://forms.gle/
• Augšupielādējot failus, tā nosaukumā jānorāda savs vārds uzvārds un izglītības programmas saīsinājums.
Pieteikums un Europass CV jāiesniedz elektroniski augstāk norādītajā saitē līdz 2023. gada 18. oktobrim (ieskaitot).
Europass CV var izveidot https://ej.uz/lmmdveuropasscv (sadaļa veidot jaunu CV).
• Atbalstu Europass CV izveidē var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša (e-pasts: nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv).

Atlases kritēriji:
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Pieteikšanās kārtība pavadošai personai:
• LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi mobilitātē kā pavadošā persona aizpilda tiešsaistes pieteikuma anketu, kas pieejama https://forms.gle/

Atlases kārtība un turpmākās darbības:
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatīti iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte.
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti mobilitātes finansējuma līgumi un mobilitātes mācību līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja būs ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.
Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem: Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus