PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm 2020. gada pavasara semestrī Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

1. Mobilitātei uz Vīnes mākslas skolu, Austrijā (Kuntschule Wien) aicināti pieteikties Keramikas izstrādājumu dizaina un Mākslas izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (2 KEID, 2 M) Mobilitāte notiks laika posmā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadoša persona mobilitātē dosies Keramikas izstrādājumu izglītības programmas metodiķe Vineta Trumpeniece.

2. Mobilitātei uz Tartu mākslas skolu, Igaunijā (Tartu Kunstikool) aicināti pieteikties Interjera dizaina, Arhitektūras un Vizuālā tēla stila izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (2 ID/AT, 2 VTS). Mobilitāte notiks laika posmā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadošā persona mobilitātē dosies Arhitektūras izglītības programmas, Interjera dizaina izglītības programmas metodiķis Gundars Vērpe.

3. Mobilitātei uz Tartu Mūzikas skolu, Igaunijā (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool) aicināti pieteikties “Stīgu instrumentu spēle”, “Sitaminstrumentu spēle” un “Pūšaminstrumentu spēle” izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (4). Mobilitāte notiks laika posmā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.

Pieteikšanās kārtība
Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV angļu valodā. Europass CV var izveidot šeit https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose CV izveidošanā vēlams konsultēties ar karjeras konsultantu Nilu Kuncīti nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv, tel. 29882813.

Pieteikuma anketa visu mobilitāšu pretendentiem: DOCX fails

Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2020. gada 10. februārim (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15, 1b kabinetā.

Atlases kritēriji
Korekti aizpildīts, salasāms un laikā iesniegts pieteikums, pieteikumā aprakstītā motivācija piedalīties, valodas zināšanu novērtējums, pašvērtējums. Lai pretendētu uz mobilitāti, pretendentam ir jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos, tiks ņemts vērā stundu apmeklējums, iesaiste ārpusskolas aktivitātēs, sasniegumi, vērtējumi profesionālajos priekšmetos, pedagogu ieteikumi, kā arī iesniegtais Europass CV.

Atlases kārtība
Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatītas un izvērtētas, un dalībnieki apstiprināti stipendiju komisijas sēdē 2020. gada 13. februārī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību projektā. Visiem atlasītajiem dalībniekiem jābūt sekmīgiem visos mācību priekšmetos, nedrīkst būt vairāk neattaisnoti kavējumi par noteikto, līdz mobilitātes sākuma datumam.

Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" līguma Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros. Vairāk informācijas pie projektu vadītājas:
Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tel. 29604489