Līga Elere
Taustiņinstrumentu spēle, klavierspēle, programmas vadītāja
liga.elere@lmmdv.edu.lv
Anita Poļanska
Klavierspēle
anita.polanska@lmmdv.edu.lv
Sana Villeruša
Klavierspēle, koncertmeistare
sana.villerusa@lmmdv.edu.lv
Inta Vaitkus
Taustiņinstrumentu spēle, klavierspēle
inita.vaitkus@lmmdv.edu.lv
Evita Būmerte
Taustiņinstrumentu spēle, klavierspēle
evita.bumerte@lmmdv.edu.lv
Tatjana Volinska
Klavierspēle
tatjana.volinska@lmmdv.edu.lv
Ieva Niedra
Klavierspēle, Vispārējās klavieres
ieva.niedra@lmmdv.edu.lv
Ludmila Iļjina
Klavierspēle, koncertmeistare
ludmila.iljina@lmmdv.edu.lv
Santa Jašina
Klavierspēle, koncertmeistare
santa.jasina@lmmdv.edu.lv
Francis Gaiļus
Taustiņinstrumentu spēle, klavierspēle, programmas vadītājs
francis.gailus@lmmdv.edu.lv
Emīls Sudmalis
Klavierspēle
emils.sudmalis@lmmdv.edu.lv
Ināra Trūba
Vispārējās klavieres
inara.truba@lmmdv.edu.lv
Ina Arhipova
Vispārējās klavieres
ina.arhipova@lmmdv.edu.lv
Zita Karlsone
Vispārējās klavieres
zita.karlsone@lmmdv.edu.lv
Zenta Ķerve
Vispārējās klavieres, koncertmeistare
zenta.kerve@lmmdv.edu.lv
Lina Andrejeva
Koncertmeistare
lina.andrejeva@lmmdv.edu.lv
Normunds Kalniņš
Koncertmeistars
normunds.kalnins@lmmdv.edu.lv
Ludmila Kozlovska
Koncertmeistare
ludmila.kozlovska@lmmdv.edu.lv
Līga Kvāše
Taustiņinstrumentu spēle, akordeona spēle
liga.kvase@lmmdv.edu.lv
Samanta Čipinska
Akordeona spēle
samanta.cipinska@lmmdv.edu.lv
Dita Barona
Stīgu instrumentu spēle, čella spēle
dita.barona@lmmdv.edu.lv
Beata Zariņa-Blaščinska
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
beata.zarina@lmmdv.edu.lv
Maija Apenīte
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
maija.apenite@lmmdv.edu.lv
Madara Jansone
Stīgu instrumentu spēle, alta spēle
madara.jansone@lmmdv.edu.lv
Evita Talalasa
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
evita.talalasa@lmmdv.edu.lv
Agrita Hrustaļova
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
agrita.hrustalova@lmmdv.edu.lv
Laima Sveile
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
laima.sveile@lmmdv.edu.lv
Sandra Nikovska
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
sandra.nikovska@lmmdv.edu.lv
Baiba Lasmane
Stīgu instrumentu spēle, vijoles spēle
baiba.lasmane@lmmdv.edu.lv
Dina Puķīte
Stīgu instrumentu spēle, čella spēle
dina.pukite@lmmdv.edu.lv
Raitis Eleris
Kontrabasa spēle
raitis.eleris@lmmdv.edu.lv
Māris Kupčs
Klasiskās ģitāras spēle, programmas vadītājs
maris.kupcs@lmmdv.edu.lv
Ainars Macpans
Klasiskās ģitāras spēle
ainars.macpans@lmmdv.edu.lv
Andris Miezītis
Klasiskās ģitāras spēle
andris.miezitis@lmmdv.edu.lv
Zane Ēķupe
Klasiskās ģitāras spēle
zane.ekupe@lmmdv.edu.lv
Reinis Lapa
Flautas spēle
reinis.lapa@lmmdv.edu.lv
Uldis Locenieks
Klarnetes spēle
uldis.locenieks@lmmdv.edu.lv
Elīza Vīksne
Obojas spēle
eliza.viksne@lmmdv.edu.lv
Mārcis Auziņš
Pūšaminstrumentu spēle, mežraga spēle
marcis.auzins@lmmdv.edu.lv
Robins Jānis Lellis
Trombona spēle
robins.lellis@lmmdv.edu.lv
Gatis Gorkuša
Trompetes spēle
gatis.gorkusa@lmmdv.edu.lv
Kristīne Varažinska
Pūšaminstrumentu spēle, flautas spēle, programmas vadītāja
kristine.varazinska@lmmdv.edu.lv
Ieva Ošeniece
Flautas spēle
ieva.oseniece@lmmdv.edu.lv
Agnija Ābrama
Flautas spēle
agnija.abrama@lmmdv.edu.lv
Artūrs Kupjanskis
Klarnetes spēle
arturs.kupjanskis@lmmdv.edu.lv
Uva Kalniņa
Saksofona un Obojas spēle
uva.kalnina@lmmdv.edu.lv
Kristaps Vanags
Saksofona spēle
kristaps.vanags@lmmdv.edu.lv
Matīss Smiltiņš
Trompetes spēle
matiss.smiltins@lmmdv.edu.lv
Martins Miļevskis
Trombona spēle
martins.milevskis@lmmdv.edu.lv
Toms Jansons
Sitaminstrumentu spēle, programmas vadītājs
toms.jansons@lmmdv.edu.lv
Emīls Akerfelds
Sitaminstrumentu spēle
emils.akerfelds@lmmdv.edu.lv
Māris Zīlmanis
Sitaminstrumentu spēle
maris.zilmanis@lmmdv.edu.lv
Atis Kriškāns
Sitaminstrumentu spēle
atis.kriskans@lmmdv.edu.lv
Andris Kontauts
Diriģēšana, programmas vadītājs
andris.kontauts@lmmdv.edu.lv
Olga Blauzde
Diriģēšana
olga.blauzde@lmmdv.edu.lv
Gunta Vite
Diriģēšana
gunta.vite@lmmdv.edu.lv
Ilze Balode
Kora klase, Zēnu kora diriģente
ilze.balode@lmmdv.edu.lv
Evija Goluba
Vokālā mūzika
evija.goluba@lmmdv.edu.lv
Mārīte Lazdāne
Vokālā mūzika, programmas vadītāja
marite.lazdane@lmmdv.edu.lv
Ieva Dreimane-Sidare
Vokālā mūzika
ieva.dreimane@lmmdv.edu.lv
Rustams Bagirovs
Mūzika (Populārā un džeza), programmas vadītājs
rustams.bagirovs@lmmdv.edu.lv
Evilena Protektore
Mūzika (Populārā un džeza) Vokāls
evilena.protektore@lmmdv.edu.lv
Deniss Paškevičs
Mūzika (Populārā un džeza) Saksofona, flautas spēle, Bigbenda vadītājs
deniss.paskevics@lmmdv.edu.lv
Atis Andersons
Mūzika (Populārā un džeza) Taustiņinstrumentu spēle
atis.andersone@lmmdv.edu.lv
Edvīns Ozols
Basģitāra
edvins.ozols@lmmdv.edu.lv
Andris Buiķis
Mūzika (Populārā un džeza), Sitaminstrumentu spēle
andris.buikis@lmmdv.edu.lv
Zanda Ciemīte
Mūzika (Populārā un džeza), Taustiņinstrumentu spēle
zanda.ciemite@lmmdv.edu.lv
Andris Ločmelis
Saksofona spēle, Mūsdienu ritma mūzikas programmas vadītājs
andris.locmelis@lmmdv.edu.lv
Ieva Pāne
Mūzikas vēsture un teorija, programmas vadītāja
ieva.pane@lmmdv.edu.lv
Aija Kupjanska
Mūzikas vēsture un teorija
aija.kupjanska@lmmdv.edu.lv
Laura Dubina
Mūzikas vēsture un teorija, Kompozīcija
laura.dubina@lmmdv.edu.lv
Sarmīte Sapiete
Mūzikas vēsture un teorija
sarmite.sapiete@lmmdv.edu.lv
Inta Šestilovska
Mūzikas vēsture un teorija
inta.sestilovska@lmmdv.edu.lv
Dita Sproģe
Mūzikas vēsture un teorija
dita.sproge@lmmdv.edu.lv
Tatjana Beļikova
Mūzikas vēsture un teorija
tatjana.belikova@lmmdv.edu.lv
Līga Šteinberga
Mūzikas vēsture un teorija
liga.steinberga@lmmdv.edu.lv
Astra Ziemele
Zvanu ansambļa vadītāja
astra.ziemele@lmmdv.edu.lv