Inga Auziņa
Skolas direktore
inga.auzina@lmmdv.edu.lv
Jānis Strazds
Struktūrvienības vadītājs radošajā darbā Mūzikas izglītības programmām
janis.strazds@lmmdv.edu.lv
Iveta Heinacka
Struktūrvienības vadītāja radošajā darbā Mākslas izglītības programmām
iveta.heinacka@lmmdv.edu.lv
Dace Rozenbaha
Struktūrvienības vadītāja Mākslas izglītības programmām
dace.rozenbaha@lmmdv.edu.lv
Juris Ločmelis
Struktūrvienības vadītājs Mūzikas izglītības programmām
juris.locmelis@lmmdv.edu.lv
Kristīne Vizbule
Struktūrvienības vadītāja Mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmām
kristine.vizbule@lmmdv.edu.lv
Inna Pozdņakova
Struktūrvienības vadītāja Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām
inna.pozdnakova@lmmdv.edu.lv
Iveta France
Struktūrvienības vadītāja vietniece (mācību daļa) Mūzikas izglītības programmām
iveta.viksne@lmmdv.edu.lv
Līga Kvāše
Struktūrvienības vadītāja vietniece (mācību daļa) Mūzikas izglītības programmām
liga.kvase@lmmdv.edu.lv
Ilze Cēbere
Struktūrvienības vadītāja vietniece (mācību daļa) Mākslas izglītības programmām
ilze.cebere@lmmdv.edu.lv
Maija Apenīte
Mūzikas metodiķe
maija.apenīte@lmmdv.edu.lv
Sanda Liepa-Vjakse
Mākslas metodiķe
sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv
Maija Korņējeva
Mācību procesa organizatore Mākslas izglītības programmām
maija.kornejeva@lmmdv.edu.lv
Laura Bluķe
Mācību procesa organizatore Mūzikas izglītības programmām
laura.bluke@lmmdv.edu.lv
Zane Ģirne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
prese@lmmdv.edu.lv
Vineta Drāzniece
Psiholoģe
vineta.drazniece@lmmdv.edu.lv
Guntars Ošenieks
Projektu vadītājs
guntars.osenieks@lmmdv.edu.lv
Anete Verbicka
Projektu vadītāja (Mūzika)
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
Inga Kuncīte
Projektu vadītāja (Māksla)
inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
Nils Kuncītis
Karjeras konsultants
nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv
Ilzīte Kontaute
Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja
ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
Ksenija Siliņa
Bibliotekāre Mākslas izglītības programmām
ksenija.silina@lmmdv.edu.lv
Skaidrīte Freimane
Bibliotekāre Mūzikas izglītības programmām
skaidrite.freimane@lmmdv.edu.lv
Jolanta Jēriņa
Biroja vadītāja
jolanta.jerina@lmmdv.edu.lv
Daiga Varažinska
Lietvede Mūzikas izglītības programmām
daiga.varazinska@lmmdv.edu.lv
Ieva Vītola
Lietvede Mākslas izglītības programmām
ieva.vitola@lmmdv.edu.lv
Ilze Zandare
Personāla speciāliste
ilze.zandare@lmmdv.edu.lv
Kristīne Liepa-Prese
Galvenā grāmatvede
kristine.liepa-prese@lmmdv.edu.lv
Sanita Krēsliņa
Grāmatvede
sanita.kreslina@lmmdv.edu.lv
Anete Avgustinoviča
Grāmatvede
anete.zuravska@lmmdv.edu.lv
Mārtiņš Neitāls
IT speciālists
martins.neitals@lmmdv.edu.lv
Kārlis Volkovskis
Grafikas dizainers
karlis.volkovskis@lmmdv.edu.lv
Patriks Gēcis
Grafikas dizainers
patriks.gecis@lmmdv.edu.lv
Ainita Deksne
Dienesta viesnīcas vadītāja
ainita.deksne@lmmdv.edu.lv