PIKC LMMDV papildina materiāltehnisko bāzi ar 60 molbertiem un lielformāta foto printeri

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana" līguma nr. 2019-1-VIZ-M04016 ietvaros iegādājās 60 molbertus, kas uzstādīti skolas zīmētavās un lielformāta foto printeri Epson SureColor, kas uzstādīts Foto dizaina izglītības programmas telpās un izmantojams audzēkņu darbu drukai. Kopējais VKKF piešķirtais finansējums 3275 EUR.

Materiāltehniskās bāzes papildināšana sekmē pakāpenisku aprīkojuma modernizēšanu vizuālās mākslas mācību priekšmetos, kas papildināti ar 30 lielformāta gleznošanas molbertiem un 30 zīmēšanas galdiem. Kā arī nodrošina iespēju audzēkņiem vizuālo darbu, kvalifikācijas darbu druku uz iegādātā lielformāta foto printera.