LMMDV audzēkņiem labi panākumi vispārizglītojošo mācību priekšmetos

Lai gan LMMDV audzēkņi ir ļoti noslogoti ar profesionālo prasmju attīstīšanu savā izvēlētajā nozarē, audzēkņi vienmēr labprāt iesaistās un pārbauda savas zināšanas, un prasmes arī dažādos pilsētas organizētos pasākumos, konkursos un olimpiādēs. Šī mācību gada 1. semestris nav bijis izņēmums.

LMMDV angļu valodas skolotāja Solvita Matvejeva vada debašu klubu, kur jaunieši mācās kritiski izvērtēt un analizēt informāciju, attīstīt savas argumentācijas, debašu un publiskās runas prasmes, kā arī paplašina savu redzesloku dažādās tēmās, piemēram, politika, ekonomika, vēsture, medijpratība, u.c.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 2. novembrī notika debašu turnīrs par tēmu "Valstij ir/nav jāuzrauga informatīvā telpa internetā", sasaistot to ar jautājumu, vai jaunieši prot kritiski izvērtēt influenceru piedāvāto dzīves stilu. Arī mūsu skolas komanda (Alise Ilze Grišina, Lote Anna Strīķe, Daniela Odrija Solovjova) piedalījās un debatēja angļu valodā par piedāvāto tēmu. Jāatzīmē, ka, kaut arī šī bija komandas pirmās debates, Lote Anna Strīķe un Alise Ilze Grišina ieguva labāko runātāju titulu angļu valodā, turklāt 9. novembrī komanda piedalījās arī Nacionālajā turnīrā par šo tēmu, kas notika Iecavā.

Mūsu skolas debašu kluba pārstāves Jana Brūvere, Alise Ilze Grišina, Lote Anna Strīķe un Daniela Odrija Solovjova 29. novembrī piedalījās diskusijā par diskrimināciju etniskās piederības dēļ. Diskusiju vadīja Agnese Lāce, Domnīca Providus (Centre for Public Policy Providus) vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā.

29. oktobrī Liepājā norisinājās Valsts angļu valodas olimpiādes pilsētas posms. Mūsu skolu ar panākumiem pārstāvēja trīs skolēni: Beāte Aizkalna ieguva 2. pakāpi, Terēze Kristīne Locika un Kristers Jakubovskis abi ieguva 3. pakāpi. Papildus var minēt, ka Beāte Aizkalna tika uzaicināta uz Valsts angļu valodas olimpiādes I. kārtu, kas norisinājās 6. decembrī Rīgā.

15. novembrī notika pilsētas publiskās runas konkurss angļu valodā, kurš šogad tika veltīts pārmaiņu tematikai. Mūsu skolu pārstāvēja Alise Ilze Grišina, Patrīsija Preisa, Sofija Bumbule, Paula Annija Ābolkalna, Elizabete Eglinska. Sofija Bumbule ieguva 2. pakāpi un Alise Ilze Grišina ieguva atzinību.

26. novembrī norisinājās Valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes pilsētas posms. Mūsu skolu pārstāvēja Diāna Šaicāne, Alīna Lilienfelde, Kristiāna Gotfridsone un Martins Levuškāns, kurš ieguva godpilno 1. pakāpi.

4. decembrī norisinājās Valsts franču valodas olimpiādes pilsētas posms. Mūsu skolu pārstāvēja Sofija Mālniece, Marta Stankeviča un Keita Šķērstiņa, kura ieguva 3. pakāpi.

LMMDV administrācija izsaka pateicību LMMDV svešvalodu skolotājām Solvitai Matvejevai, Inetai Birziņai, Ilonai Markodei, Līgai Meiruškai un Ludmilai Seredinai par ieguldīto laiku un nesavtīgo darbu ar izglītojamiem.