PIKC LMMDV pagarināts Erasmus+ mobilitāšu īstenošanas termiņš

Ņemot vērā COVID–19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, programmas Erasmus+ projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" Nr.2019–1–LV01–KA102–060137 ietvaros plānotās pedagogu un audzēkņu mobilitātes 2019./2020. mācību gada pavasara semestrī un 2020./2021. gada rudens semestrī atliktas uz nenoteiktu laiku.

Valsts izglītības un attīstības aģentūra apstiprinājusi PIKC LMMDV iesniegumu par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu. Sākotnēji plānots, ka projekta ietvaros visas mobilitātes noslēgsies 2021. gada maijā. Ņemot vērā esošos apstākļus, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts, un plānotās mobilitātes, ja apstākļi to ļaus, tiks īstenotas laika posmā līdz 2022. gada 31. maijam.

Plānoto mobilitāšu uzskaitījums: PDF