LMMDV pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta partneru sanāksmē Paderbornā

Programmas Erasmus+ partnerības projekta "Creativity-Competence-Art* Material-Modules-Music" (Kreativität-Kompetenz-Kunst* Material-Module-Musik (3K & 3M)) ietvaros PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projektu vadītājas Anete Verbicka un Inga Kuncīte no 29. septembra līdz 3. oktobrim piedalījās partneru sanāksmē Paderbornā, Vācijā.

Projektā piedalījās partneri no Vācijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Īrijas, Slovākijas, Somijas, kuri pārstāv vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības, mūžizglītības, mūzikas, kultūras un mākslas nozares. Tikšanās laikā iesaistītās puses dalījās pieredzē par attālinātā darba organizāciju, mērķauditorijas apzināšanu un sasniegšanu, izmantojot tiešsaistes rīkus un platformas. 

Oficiālā vizītē projekta partnerus sveica Paderbornas mērs. Dalībnieki apmeklēja muzeju "Kaiserpfalz", kur tā direktors dalījās pieredzē par kultūras piedāvājuma nodrošināšanu attālinātā formātā un muzeja krājuma digitalizēšanas iespējām.  Projekta ietvaros tiks izstrādāta tīmekļa vietne, kurā apkopotas visu iesaistīto partneru pieredzes. Tīmekļa vietnē plānots publicēt informāciju un ieteikumus par katra partnera pieredzēm, par dažādiem tiešsaistes rīkiem, metodēm un to lietderību konkrētiem mērķiem kultūrā un izglītībā, gan darba organizēšanā, gan satura radīšanā un nodošanā mērķauditorijai. 

 
lidzfinanse-ES-Erasmus