Noslēgusies dalībnieku atlase programmas Erasmus+ mobilitātes braucieniem

10. oktobrī stipendiju komisijā atlasīti un apstiprināti dalībnieki Erasmus+ projekta nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 mobilitātēm. Vērtējot pretendentu pieteikumus, tika ņemts vērā: vidējais sekmju vērtējums, vai iesniegtais pieteikums aizpildīts korekti un iesniegts laikā; motivācija; valodas zināšanu novērtējums; pašvērtējums; Europass CV (aizpildītas visas kategorijas, pamatotas prasmes, norādīti sasniegumi, kursi, diplomi, intereses un citas papildus kategorijas), Izglītības programmu vadītāju ieteikumi un rekomendācijas.

Uz Tamperes konservatoriju Somijā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Pols Bernards Bernots un Deizija Eičina (Taustiņinstrumentu spēles izglītības programma), Daiga Koroļonoka (Pūšaminstrumentu spēles izglītības programma), Anete Pupila (Stīgu instrumentu spēles izglītības programma). Pavadošā persona klavierspēles skolotāja Anita Poļanska.

Uz Porto Mākslas skolu, Portugālē (Escola Artística de Soares dos Reis) no 2019. gada 10. novembra līdz 2019. gada 23. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Agnija Grīnberga (Foto dizaina izglītības programma), Melānija Ažēna (Reklāmas dizaina izglītības programma), Agnese Diāna Šteinberga un Franciska Anna Beļāne (Multimediju dizaina izglītības programma), Kevins Mednis (Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma), Dominiks Lapsa (izglītības programma Metāla izstrādājumu dizains). Pavadošā persona Vizuālā tēla stilista izglītības programmas metodiķe Dace Dēliņa-Lipska.

Uz OMNIA institūtu, Somijā, Espū (Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia) no 2019. gada 24. novembra līdz 2019. gada 7. decembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Madara Līva Brigmane un Alise Sedliņa-Brūdere (Apģērbu dizaina izglītības programma), Kristians Štībelis un Marks Kristiāns Ābele (Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma). Pavadošā persona speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Laura Dzērve

Pedagogu mācīšanās mobilitātē uz Tamperes konservatoriju, Somijā no 2019. gada 27. oktobrim līdz 2019. gada 2. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Mūzikas vidusskolas mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Inna Pozdņakova un Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja, čella spēles skolotāja Dita Barona.

Pedagogu mācīšanās mobilitātē uz Madrides mākslas skolu, Spānijā (Escuela de Arte 3) no 2019. gada 3. novembra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies direktore Inga Auziņa un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis.