No baroka līdz rokam

Šobrīd visā Latvijā norisinās reģionu konkursi VISC rīkota Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam".

Konkursā mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, iesaistoties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

2023. gada 14. februārī plkst. 12.00 Rēzeknes 5. pamatskolā un Rēzeknes 6. pamatskolā (Latgales novadu kolektīvi);
2023. gada 16. februārī plkst. 12.00 Valmieras Kultūras centrā (Vidzemes novadu kolektīvi);
2023. gada 21. februārī plkst. 12.00 Kuldīgā (Kurzemes novadu kolektīvi);
2023. gada 23. februārī plkst. 14.00 Rīgas 45. vidusskolā (Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu VIA, džeza ansambļi un popgrupas);
2023. gada 24. februārī plkst. 14.00 Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" (Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu instrumentālie ansambļi un tautas mūzikas ansambļi).

Mūsu skolu 21. februārī Kuldīgā pārstāvēja trīs kolektīvi:
Zvanu ansamblis, vadītāja Astra Ziemele,
"Young Lions Beat Band", vadītājs D. Paškevičs, A. Ločmelis,
"Kombo" vadītājs A. Ločmelis.

Jaunieši ļoti centās. Visi trīs kolektīvi spilgti startēja un ieguva visaugstākos punktus savā kategorijā!