Metodiskais seminārs vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola aicina Jūs un skolas pedagogus piedalīties Metodiskajā seminārā Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem 15. aprīlī, pulksten 14.00.

⊙ No mūsu skolas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja un angļu valodas skolotāja Solvita Matvejeva uzstāsies par tēmu:
"Digitālie risinājumi un resursi pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai un gatavošanās centralizētajam eksāmenam".
⊙ Latviešu valodas, literatūras skolotāja Sabīne Oskirko prezentēs Classkick un Wakalet izmantošanas iespējas.
⊙ Matemātikas, fizikas skolotāja Zigeta Vagulāne prezentēs video stundu izmantošanas materiālus.

Lūgums katrai skolai sagatavot īsu prezentāciju vai uzrunu par vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiku šajā attālinātajā mācību procesā un gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem.