PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņiem pieteikšanos starptautiskai mobilitātei 2020. gada pavasara semestrī Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-FR01-KA202-063175 ietvaros.

Mobilitātes praksei Loulē (Portugāle) "Loulé Design Lab" (vairāk info https://louledesignlab.pt/ un http://loulecriativo.pt/) aicināti pieteikties Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots - divi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2020. gada 16. aprīļa līdz 30. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta. Ja plānotie mobilitātes datumi tiks mainīti, dalībniekus par to savlaicīgi informēs.

Pieteikšanās kārtība
Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV angļu valodā. Europass CV var izveidot šeit: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
CV izveidošanā vēlams konsultēties ar karjeras konsultantu Nilu Kuncīti nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv, tel. 29882813.

Pieteikuma anketa pretendentiem: DOCX fails

Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2020. gada 12. februārim (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15, 1b kabinetā.

Atlases kritēriji
Korekti aizpildīts, salasāms un laikā iesniegts pieteikums, pieteikumā aprakstītā motivācija piedalīties, valodas zināšanu novērtējums, pašvērtējums. Lai pretendētu uz mobilitāti, pretendentam ir jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos, tiks ņemts vērā stundu apmeklējums, iesaiste ārpusskolas aktivitātēs, sasniegumi, vērtējumi profesionālajos priekšmetos, pedagogu ieteikumi, kā arī iesniegtais EUROPASS CV.

Atlases kārtība
Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatītas un izvērtētas, un dalībnieki tiks apstiprināti stipendiju komisijas sēdē 2020. gada 13. februārī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību projektā. Visiem atlasītajiem dalībniekiem ir jābūt sekmīgiem visos mācību priekšmetos, nedrīkst būt vairāk neattaisnoti kavējumi par noteikto, līdz mobilitātes sākuma datumam.

Erasmus+ projekta "Near in Europe: The networking: an experience for an apprenticeship reinforcement in Europe" līguma Nr. 2019-1-FR01-KA202-063175 ietvaros. Vairāk informācijas pie projektu vadītājas:
Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tel. 29604489