PIKC LMMDV izsludina pieteikšanos audzēkņu Erasmus+ starptautiskajām mobilitātēm

Mobilitātei uz Tartu Heino Ellera mūzikas vidusskolu, Igaunijā ( https://www.tmk.ee) aicināti pieteikties Stīgu instrumentu spēles un Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas audzēkņi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2021. gada 10. novembra līdz 2021. gada 25. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Dalībnieku skaits ierobežots – 2 (divi) audzēkņi no izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle un 2 (divi) audzēkņi no izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle. Pavadošā persona izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle vadītāja Dita Barona.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV.
• Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2021. gada 6. oktobrim pulksten 12.00. projektu vadītājai Anetei Verbickai Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenī blakus dežurantam, kab. "Projekti")

Europass CV var izveidot šeit https://europa.eu/europass/lv.
CV izveidošanā atbalstu var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša ( nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv), tel. 29882813.

ATLASES KRITĒRIJI
• Ievērojot epidemioloģiskās drošības un uzņemošo partneru prasības, mobilitātēm tiks atlasīti dalībnieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

ATLASES KĀRTĪBA UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS
• Visas pieteikuma anketas un CV izskatīs kārtējā administratīvajā sapulcē, iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams veikt Angļu valodas prasmju novērtējumu OLS (Online Linguistic support) platformā https://app.erasmusplusols.eu/lv. Atlasītie dalībnieki saņems pieeju pieteikumā norādītajos e-pastos.
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Erasmus+ projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" līguma Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai
Valstu saslimstības rādītāji:
https://www.spkc.gov.lv
Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā:
https://www.mfa.gov.lv
Aicina sekot līdzi digitālo Covid-19 sertifikātu derīguma termiņam; noteiktos gadījumos sertifikāts var būt atsaukts:
https://www.vmnvd.gov.lv
Igaunijas republika:
https://www.mfa.gov.lv/lv/igaunija-celojumu-bridinajumi

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Anete Verbicka
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
tel. 22150926