Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Mobilitātei uz Sentvinsenta de Pola Liceju (Lycée des métiers Saint Vincent de Paul, https://svpbordeaux.fr) Bordo, Francijā aicināti pieteikties Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēkņiem. Dalībnieku skaits ierobežots – divi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2023. gada 26. marta līdz 8. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.

Pieteikšanās kārtība:
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV
• Pilnībā aizpildīts, salasāms, izdrukāts un parakstīts pieteikums – DOCX
un Europass CV jāiesniedz līdz 2023. gada 10. februārim (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenī (blakus dežurantam), kab. "Projekti").

Europass CV var izveidot šeit:   https://europa.eu/europass/lv

Atlases kritēriji:
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Atlases kārtība un turpmākās darbības:
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatītas iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobilitātē tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs. Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem: https://www.mfa.gov.lv/lv/francija-celojumu-bridinajumi

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv