LMMDV struktūrvienības E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola metodiskie materiāli

A. Engelmane - Franču operete – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF
A. Engelmane - Mūzikla attīstības ceļš – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF
A. Engelmane - Mūzikls Latvijā – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF
A. Ziemele - Klasicisms – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF
A. Ziemele - Renesanse – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF
A. Ziemele - Viduslaiki – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF
I. Pāne - Mūzikas valodas konstruktīvie elementi, skaņdarba formas daļu funkcijas un tematisma izklāsta tipi – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas formas mācība" (2015): PDF
I. Pāne - Antonio Vivaldi koncertu cikls "Gadalaiki" – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2016): PDF
I. Pozdņakova – Kompleksās analīzes uzdevumi mūzikas teorijā. Metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas elementārteorija" (2015): PDF
S. Jašina – Mācību stundas plānošana: PDF
I. Trūba - Skaņdarbs klavierēm četrrocīgi (2017) PDF
I. Trūba - Klavierskaņdarbi bērniem "Spēlējam ar prieku" PDF
I. Šestilovska - Sekunda: PDF
I. Šestilovska - T53: PDF
I. Šestilovska - Rakstu darbi: PDF
J. Ivuškāns - Multfilmu mūzikas virpulī – skaņdarbu aranžiju krājums bigbendam (2015) (fragments): PDF
J. Ivuškāns - Vingrinājumi trompetes spēlē – metodiskais materiāls priekšmetā "Trompetes spēle" (2015) (anotācija): PDF
L.Gustovska - Skaņu gleznas – metodiskais materiāls priekšmetā "Solfedžo" (2016): PDF
B. Zariņa-Blaščinska - Ave Maria iedvesmas avots. Starpdisciplinārs skatījums uz Ave Maria lūgšanu (mūzika, glezniecība): PDF
B. Zariņa–Blaščinska - Profesora Valda Zariņa pedagoģiskās darbības pamatprincipi: PDF
B. Zariņa–Blaščinska - Fināls no P. Čaikovska vijoļkoncerta. Koncerta analīze: PDF
B. Zariņa–Blaščinska - Šinici Suzuki uzskati par talanta izkopšanu: PDF
L.Gustovska - Skaņu gleznas. Vingrinājumi iekšējās dzirdes attīstībai. PDF
S. Sapiete un I. Kalēja - Solfedžo darba burtnīca mazākajiem – metodiskais materiāls priekšmetā "Solfedžo" bērnu mūzikas skolās
(2015): PDF
D. Barona - Čella spēles mācību stundas plānojums. Metodisks materiāls priekšmetā "Čella spēle" (2015): PDF
D. Barona - Zināšanu un prasmju vērtēšanas process un kritēriji čella spēles mācību priekšmeta apguvē: PDF
D. Sproģe - Kolektīvās muzicēšanas veidi un nozīme profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā. (2015): PDF
M. Kupčs - Darba plānošana jaunu skaņdarbu apguvē. Metodiskais materiāls dažādām mūzikas instrumentu spēles programmām (2015): PDF
D. Hiršsone - Pianista pirmskoncerta uzstāšanās režīms (2016): PDF
A. Ločmelis - Saksafona skaņas radīšana (2016): PDF
M. Apenīte - Vijoles uzbūve (2016): PDF
D. Puķīte - E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas vēsture no 1945. gada. (2016): PDF
T.Volinska - Vingrinājumu nozīme jaunā pianista tehnisko iemaņu attīstībā (2018) PDF
K.Jekševics - Trombona spēle (2017): PDF
A.Miezitis - Metodiskie priekšlikumi klasiskā ģitāras spēle (2017):PDF
A.Macpans - Klasiskā ģitāra (2018) PDF
E.Būmerte - Palīgs iesācējiem klavierspēles apguvē (2018) PDF
A.Kupjanskis - Ikdienas vingrinājumi: PDF
E.Korehova - Improvizācijas apguve džeza vokālistiem (2018) PDF
Ē.Kiršfelds - Rokoko (2018) PDF
L.Rozentāle - Free Bass sistēmas akordeona klaviatūras apguve un metodiskie ieteikumi kreisās rokas tehnikas apguvei (2018) PDF